Ћићевац

Ћићевац

2016
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 4651, жена: 4825
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 90, жена: 84
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година85
5-9 година154
10-14 година125
15-19 година78
20-24 година33
25-29 година47
30-34 година45
35-39 година510
40-44 година75
45-49 година64
50-54 година43
55-59 година56
60-64 година48
65-69 година44
70-74 година14
75-79 година11
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 10.03.2017. уписано 100 грађана ромске националности.
Општина/град Ћићевац нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ћићевац не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 174
  • Деца млађа од 15 година: 49
  • Без школске спреме: 19
  • Непотпуна основна школа: 48
  • Основно образовање: 44
  • Средње образовање: 14
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 406.731,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 545.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 15 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.