Љубовија

Љубовија

2015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 7295, жена: 7174
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 85, жена: 86
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година77
5-9 година1211
10-14 година611
15-19 година27
20-24 година610
25-29 година68
30-34 година65
35-39 година128
40-44 година42
45-49 година43
50-54 година76
55-59 година54
60-64 година60
65-69 година02
70-74 година02
75-79 година20
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 15.04.2016. уписано 102 грађана ромске националности.
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Постоји само одлука Општинског већа о именовању
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Љубовија не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 171
  • Деца млађа од 15 година: 54
  • Без школске спреме: 16
  • Непотпуна основна школа: 63
  • Основно образовање: 28
  • Средње образовање: 9
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 8.415.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2015 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.