Шид

Шид

2016
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 16788, жена: 17400
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 91, жена: 113
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година711
5-9 година816
10-14 година1411
15-19 година89
20-24 година713
25-29 година78
30-34 година95
35-39 година48
40-44 година310
45-49 година86
50-54 година53
55-59 година42
60-64 година48
65-69 година21
70-74 година01
75-79 година10
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 21.02.2017. уписано 120 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: milenka subic
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом budzetski inspektor
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 28.10.2015.
до 28.10.2019.
Преузмите документ: Sluzbeni-list-16 (1).pdf
Општина/град Шид издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 50.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 204
  • Деца млађа од 15 година: 67
  • Без школске спреме: 20
  • Непотпуна основна школа: 60
  • Основно образовање: 37
  • Средње образовање: 19
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2016. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 650.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.200.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 15.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 6.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 335 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: u budzetskoj 2017 toj predvidjena su sradstva za Savete nacionalnih manjina u izniosu od 800.000,00 dinara
Prilikom popunjavanja upitnika veliku nedoumicu i problem nam predstavlja to sto se Romi ne izjasnjavaju kao pripadnici Romske nacionalne manjine prilikom ostvarivanja bilo kog prava iz oblasti socijalne zastite i skolovanja..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.