Чачак

Чачак

201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 55995, жена: 59342
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 263, жена: 267
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2719
5-9 година2227
10-14 година2019
15-19 година2029
20-24 година2225
25-29 година2115
30-34 година1916
35-39 година2219
40-44 година1228
45-49 година2615
50-54 година1113
55-59 година1617
60-64 година1214
65-69 година54
70-74 година52
75-79 година31
80 + година04
У посебан бирачки списак је до 24.04.2018. уписано 271 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Мирослав Митровић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Чачак издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 117.419,71
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Ана Николић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 530
  • Деца млађа од 15 година: 134
  • Без школске спреме: 47
  • Непотпуна основна школа: 82
  • Основно образовање: 181
  • Средње образовање: 78
  • Више/високо образовање: 6
  • Непознато: 2
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Градско веће града Чачка, на седници одржаној 23.04.2018. године је утврдило ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА РОМА И РОМКИЊА 2018 - 2025.ГОДИНЕ који ће бити
прослеђен Скупшини на усвајање.
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.