Суботица

Суботица

201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 68040, жена: 73514
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1492, жена: 1467
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година187213
5-9 година213227
10-14 година181162
15-19 година145144
20-24 година142122
25-29 година10699
30-34 година111104
35-39 година8188
40-44 година7161
45-49 година6573
50-54 година6660
55-59 година5047
60-64 година3926
65-69 година2215
70-74 година716
75-79 година39
80 + година31
Име и презиме Координатора за ромска питања: Стеван Николић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за инклузију Рома Град Суботице
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 01.09.2017.
до 31.12.2021.
Преузмите документ: LAP Subotica.pdf
Општина/град Суботица издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 3.060.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Вида Будимлић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2959
 • Деца млађа од 15 година: 1183
 • Без школске спреме: 580
 • Непотпуна основна школа: 604
 • Основно образовање: 409
 • Средње образовање: 172
 • Више/високо образовање: 9
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 5
 • Ρејхана Саити - OШ „Сечењи Иштван “
 • Сања Јовановић - Пу Наша Радост
 • Мухамет Буњаку - Наша Радост
 • Нада Димовић - Матко Вуковић
 • Сузана Чепо - Ђуро Салај
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 162.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.