Суботица

Суботица

20202018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 68040, жена: 73514
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1492, жена: 1467
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година187213
5-9 година213227
10-14 година181162
15-19 година145144
20-24 година142122
25-29 година10699
30-34 година111104
35-39 година8188
40-44 година7161
45-49 година6573
50-54 година6660
55-59 година5047
60-64 година3926
65-69 година2215
70-74 година716
75-79 година39
80 + година31
У посебан бирачки списак је до 29.04.2021. уписано 952 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Stevan Nikolić, Klaudija Kurina
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za inkluziju Roma grada Subotica
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 06.07.2017.
до 06.07.2021.
Општина/град Суботица издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.234.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Вида Будимлић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2959
 • Деца млађа од 15 година: 1183
 • Без школске спреме: 580
 • Непотпуна основна школа: 604
 • Основно образовање: 409
 • Средње образовање: 172
 • Више/високо образовање: 9
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 5
 • Ρејхана Саити - OШ „Сечењи Иштван “
 • Сања Јовановић - Пу Наша Радост
 • Мухамет Буњаку - Наша Радост
 • Нада Димовић - Матко Вуковић
 • Сузана Чепо - Ђуро Салај
У 2020. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 500.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21 у износу од 500.000,00 РСД.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 6.247.956,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 30.701.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 39.220.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 30 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 3 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 100 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.