Стара Пазова

Стара Пазова

201820172015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 32332, жена: 33460
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 601, жена: 592
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5446
5-9 година5042
10-14 година4039
15-19 година4442
20-24 година3453
25-29 година5244
30-34 година6639
35-39 година3144
40-44 година4836
45-49 година3332
50-54 година4454
55-59 година4536
60-64 година2229
65-69 година1621
70-74 година918
75-79 година713
80 + година64
У посебан бирачки списак је до 31.10.2018. уписано 580 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Aleksandar Balinović
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом kordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 10.03.2017.
до 01.01.2021.
Општина/град Стара Пазова издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 800.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Оливера Јовановић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1193
 • Деца млађа од 15 година: 271
 • Без школске спреме: 127
 • Непотпуна основна школа: 254
 • Основно образовање: 374
 • Средње образовање: 160
 • Више/високо образовање: 6
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Сандра Новаков - Радост
 • Тамара Николић - Симеон Араницки
 • Зорица Јовановић - ОШ Милан Хаџић
 • Daliborka Jovanovic - Slobodan Savkovic
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 40.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 700.000,00 РСД.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Ukupna sredstva za unapredjenje položaja Roma obezbedjena su kroz LAP i poziciju u budzetu.
Za romske učenike osnovnih škola obezbeđuje se školski pribor.
Kod nas postoji nagrađivanje učenika u srednjim školama, ukupan buđzet iznosi 2.000.000 din.Tako i za romske učenike postoji nagrađivanje romskih učenika. U 2018. nagrađeno je 17 učenika. Ukupan buđzet iznosi 240.000 din.
Za studente postoji fond za mlade talente, gde je neophodan prosek najmanje 9,00. Ukupan buđzet iznosi 3.500.000 din..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.