Стара Пазова

Стара Пазова

20172015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 32332, жена: 33460
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 601, жена: 592
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5446
5-9 година5042
10-14 година4039
15-19 година4442
20-24 година3453
25-29 година5244
30-34 година6639
35-39 година3144
40-44 година4836
45-49 година3332
50-54 година4454
55-59 година4536
60-64 година2229
65-69 година1621
70-74 година918
75-79 година713
80 + година64
У посебан бирачки списак је до 12.02.2018. уписано 400 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Александар Балиновић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Канцеларија за инклузију Рома
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 28.03.2017.
до 31.12.2021.
Општина/град Стара Пазова издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 900.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Оливера Јовановић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1193
 • Деца млађа од 15 година: 271
 • Без школске спреме: 127
 • Непотпуна основна школа: 254
 • Основно образовање: 374
 • Средње образовање: 160
 • Више/високо образовање: 6
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Сандра Новаков - Радост
 • Тамара Николић - Симеон Араницки
 • Зорица Јовановић - ОШ Милан Хаџић
 • Daliborka Jovanovic - Slobodan Savkovic
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 40.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 720.000,00 РСД.
У 2017. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 8 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 48 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Превоз за ученике основних школа се не обезбеђује из разлога што су школе свима у близини и удаљености су мање од 5 км.Превоз се обезбеђује заједно за средњошколце и студенте у износу од 40.000.000 дин. Стипендирање средњошколаца не постоји, али за децу ромске национланости се обезбеђује једнократно награђивање по конкурсу. Не постоји стипендирање студената, већ награђивање младих талената, фонд износи 3.000.000 дин..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.