Сремска Митровица

Сремска Митровица

20182017
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 39042, жена: 40898
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 599, жена: 595
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6985
5-9 година8472
10-14 година5564
15-19 година6051
20-24 година5657
25-29 година4641
30-34 година4440
35-39 година3732
40-44 година2430
45-49 година3831
50-54 година3439
55-59 година2515
60-64 година1620
65-69 година38
70-74 година74
75-79 година13
80 + година03
У посебан бирачки списак је до 28.03.2019. уписано 322 грађана ромске националности.
Општина/град Сремска Митровица нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Сремска Митровица не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Светлана Васиљевић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
  • Добросав Радосављевић Народ

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1194
  • Деца млађа од 15 година: 429
  • Без школске спреме: 158
  • Непотпуна основна школа: 301
  • Основно образовање: 213
  • Средње образовање: 84
  • Више/високо образовање: 5
  • Непознато: 4
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 22.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 47.880,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 10.830.087,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 48 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.