Сремска Митровица

Сремска Митровица

2017
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 39042, жена: 40898
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 599, жена: 595
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6985
5-9 година8472
10-14 година5564
15-19 година6051
20-24 година5657
25-29 година4641
30-34 година4440
35-39 година3732
40-44 година2430
45-49 година3831
50-54 година3439
55-59 година2515
60-64 година1620
65-69 година38
70-74 година74
75-79 година13
80 + година03
У посебан бирачки списак је до 20.02.2018. уписано 301 грађана ромске националности.
Општина/град Сремска Митровица нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а. $g0
Општина/град Сремска Митровица не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Светлана Васиљевић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
  • Добросав Радосављевић Народ

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1194
  • Деца млађа од 15 година: 429
  • Без школске спреме: 158
  • Непотпуна основна школа: 301
  • Основно образовање: 213
  • Средње образовање: 84
  • Више/високо образовање: 5
  • Непознато: 4
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 37.918.333,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 48 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.