Србобран

Србобран

20162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 8009, жена: 8308
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 329, жена: 300
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2536
5-9 година4441
10-14 година3428
15-19 година3228
20-24 година2627
25-29 година1716
30-34 година2218
35-39 година1326
40-44 година2518
45-49 година3318
50-54 година2516
55-59 година1411
60-64 година68
65-69 година88
70-74 година21
75-79 година30
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 14.10.2016. уписано 328 грађана ромске националности.
Општина/град Србобран нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
Општина/град Србобран издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 2.755.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 629
  • Деца млађа од 15 година: 208
  • Без школске спреме: 86
  • Непотпуна основна школа: 132
  • Основно образовање: 157
  • Средње образовање: 46
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 3.280,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.737.190,18 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 1.490.844,90 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.353.747,02 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 818.242,00 РСД.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 81 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.