Смедеревска Паланка

Смедеревска Паланка

20172016
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 24786, жена: 25498
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 273, жена: 290
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2038
5-9 година4031
10-14 година2323
15-19 година2520
20-24 година1529
25-29 година2321
30-34 година2321
35-39 година1313
40-44 година2016
45-49 година1120
50-54 година1817
55-59 година1612
60-64 година1312
65-69 година47
70-74 година53
75-79 година25
80 + година22
У посебан бирачки списак је до 13.04.2018. уписано 481 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Goran Grbić
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Смедеревска Паланка не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Славица Тирнанић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 563
  • Деца млађа од 15 година: 175
  • Без школске спреме: 58
  • Непотпуна основна школа: 119
  • Основно образовање: 145
  • Средње образовање: 63
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Здравка Симић - Олга Милошевић
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.