Смедеревска Паланка

Смедеревска Паланка

2016
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 24786, жена: 25498
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 273, жена: 290
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2038
5-9 година4031
10-14 година2323
15-19 година2520
20-24 година1529
25-29 година2321
30-34 година2321
35-39 година1313
40-44 година2016
45-49 година1120
50-54 година1817
55-59 година1612
60-64 година1312
65-69 година47
70-74 година53
75-79 година25
80 + година22
У посебан бирачки списак је до 25.10.2016. уписано 481 грађана ромске националности.
Општина/град Смедеревска Паланка нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 27.02.2015.
до 10.01.2018.
Општина/град Смедеревска Паланка не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Славица Тирнанић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 563
  • Деца млађа од 15 година: 175
  • Без школске спреме: 58
  • Непотпуна основна школа: 119
  • Основно образовање: 145
  • Средње образовање: 63
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Здравка Симић - Олга Милошевић
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.