Свилајнац

Свилајнац

20182017
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 11231, жена: 12320
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 158, жена: 166
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година815
5-9 година1622
10-14 година1523
15-19 година1712
20-24 година178
25-29 година57
30-34 година715
35-39 година1816
40-44 година1411
45-49 година85
50-54 година107
55-59 година512
60-64 година96
65-69 година54
70-74 година33
75-79 година10
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 16.04.2019. уписано 178 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Гордана Виторовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Извршилац послова из области друштвене бриге о деци
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Социјална заштита
за период од 22.04.2019.
до 22.04.2019.
У областима: Остало
за период од 22.04.2019.
до 22.04.2019.
Општина/град Свилајнац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 20.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 324
  • Деца млађа од 15 година: 99
  • Без школске спреме: 37
  • Непотпуна основна школа: 64
  • Основно образовање: 78
  • Средње образовање: 44
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 995.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.116.696,90 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 21.542.501,27 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.866.331,50 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.