Рума

Рума

2016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 26654, жена: 27685
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 674, жена: 623
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7181
5-9 година7076
10-14 година6749
15-19 година7562
20-24 година6442
25-29 година4438
30-34 година5342
35-39 година4248
40-44 година4637
45-49 година3437
50-54 година3528
55-59 година2524
60-64 година1922
65-69 година1010
70-74 година146
75-79 година113
80 + година48
У посебан бирачки списак је до 06.03.2017. уписано 752 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Danijela Bakula
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита
за период од 07.05.2015.
до 07.05.2020.
Преузмите документ: LAP za unaprdedjenje polozaja Roma u Rumi_12.5.15.pdf
Општина/град Рума издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 2.916.336,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Соња Јовановић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1297
  • Деца млађа од 15 година: 414
  • Без школске спреме: 200
  • Непотпуна основна школа: 364
  • Основно образовање: 225
  • Средње образовање: 91
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 3
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Verica Markovic - PU-POLETARAC
У 2016. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 5.500.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 2.300.000,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 6.143.991,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 4.915.192,80 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 20.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 5.000.000,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 10.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 3.000.000,00 РСД.
У 2016. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 58 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 27 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 110 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.