Рума

Рума

20172016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 26654, жена: 27685
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 674, жена: 623
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7181
5-9 година7076
10-14 година6749
15-19 година7562
20-24 година6442
25-29 година4438
30-34 година5342
35-39 година4248
40-44 година4637
45-49 година3437
50-54 година3528
55-59 година2524
60-64 година1922
65-69 година1010
70-74 година146
75-79 година113
80 + година48
Општина/град Рума нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а. $g0
Општина/град Рума не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Соња Јовановић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1297
 • Деца млађа од 15 година: 414
 • Без школске спреме: 200
 • Непотпуна основна школа: 364
 • Основно образовање: 225
 • Средње образовање: 91
 • Више/високо образовање: 0
 • Непознато: 3
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Verica Markovic - PU-POLETARAC
 • Љубица Јовановић - Иво Лола Рибар
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 5.800.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 2.400.000,00 РСД.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 7.800.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 3.400.000,00 РСД.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 8.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 700.000,00 РСД.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 35.000.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 4.500.000,00 РСД.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 66 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 46 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 110 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.