Рашка

Рашка

20192017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 12376, жена: 12302
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 99, жена: 103
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година149
5-9 година1310
10-14 година1011
15-19 година1017
20-24 година65
25-29 година57
30-34 година89
35-39 година51
40-44 година58
45-49 година64
50-54 година79
55-59 година35
60-64 година41
65-69 година13
70-74 година24
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 24.07.2020. уписано 67 грађана ромске националности.
Општина/град Рашка нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Рашка не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 202
  • Деца млађа од 15 година: 67
  • Без школске спреме: 39
  • Непотпуна основна школа: 62
  • Основно образовање: 30
  • Средње образовање: 4
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.366.499,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 13.116.883,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 6.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 56 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 1 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена:
Појашњења:
- Општина Рашка издваја средства за унапређење положаја Рома кроз суфинансирање пројеката. Наведена средства нису посебно видљива у одлуци о буџету Општине Рашка.
- Средства за набавку уџбеника за ученике из породица социјално угрожених група планирана су на позицији једнократних новчаних помоћи Центра за социјални рад Рашка.
- Средства за ужину за све ученике ромске националности планирана су у оквиру наведеног износа.
-Средства за превоз ученика основних и средњих шлола, ромске националности пламирана су у оквиру наведеног износа.

Пројекти у току:
Пројекат: Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Србији 2019-2022
Пројекат се спроводи у сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијом и пројекат има три компоненте: становање, правна подршка и образовање.

Пројекат: Година инклузије и запошљавања
Општина Рашка, као водећи апликант у партнерству са Западнобалканским институтом из Београда и Центром за социјални рад из Рашке спроводи пројекат „Година инклузије и запошљавања“ који је део ширег пријекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који спроводи ГИЗ.
Пројекат има за циљ повећање запослености Рома и Ромкиња и других маргинализованих група у општини Рашка. Вредност пројекта је близу150.000 еура.

Пројекат: СУПЕР
Уз подршку Министарства за просвету, науку И технолошки развој Општина Рашка реализује пројекат СУПЕР. Једна од активности јесте менторска подршка при изради Стратегије инклузивног прешколског образовања и васпитања.

Пројекат: Развој иновативног модела додатне подршке ученицима.
Уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Општина Рашка у 2019. години израдила је иновативан модел услуге као додатна подршка ученицима у образовању. У наредних 12 месеци приступа се реализацији наведене услуге. Роми и Ромкиње основношколског узраста су циљна група пројека.

Пројекат: Изградња канализационе мреже у насељу Трнавска река
Општина Рашка уз подршку ЕУ ПРО-а реализује пројекат Изградња канализационе мреже у ромском насељу Трнавска река. Износ средстава је: 334.500 еура. Учешће општине је 184.500 еура док је учешће донатора 150.000 еура. У оквиру наведеног пројекта сви становници насеља имаће бесплатан прикључак на мрежу.
Медији
РТВ Коперникус Рашка уз финансијску подршку Општине Рашка емитује информативне емисије на ромском језику.
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.