Рашка

Рашка

2017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 12376, жена: 12302
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 99, жена: 103
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година149
5-9 година1310
10-14 година1011
15-19 година1017
20-24 година65
25-29 година57
30-34 година89
35-39 година51
40-44 година58
45-49 година64
50-54 година79
55-59 година35
60-64 година41
65-69 година13
70-74 година24
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 25.04.2018. уписано 62 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Срђан Васиљевић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Saradnik na poslovima socijalne zaštite i koordinator IRK
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Рашка издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.000.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 202
  • Деца млађа од 15 година: 67
  • Без школске спреме: 39
  • Непотпуна основна школа: 62
  • Основно образовање: 30
  • Средње образовање: 4
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 300.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 800.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 18.558.414,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.130.524,44 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 66 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Рашка је у сарадњи са Екуменком хуманитарном организацијом из Новог Сада у 2016. и 2017. години успешно реализовала пројекат: ,,Побољшање услова становања Рома и Ромкиња, других маргинализованих група, превенција илегалних миграција и подстицање повратника у Србију" који је уимао за циљ унапређење социјалне инклузије кроз побољшање услова становања за 26 корисника. Укупна вредност пројекта око 12.000.000,00 динара. Општина Рашка кроз Интерресорну комисију наведеној циљној групи пружа подршку на следеће начине кроз остваривање права на бесплатне уџбенике, школску кухињу, рекреативну наставу и екскурзију, дидактички материјал, Личног пратиоца детета, трошкове лечења који нису обухваћени РФЗО..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.