Рача

Рача

201920172016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 5749, жена: 5754
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 8, жена: 7
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година11
5-9 година21
10-14 година03
15-19 година10
20-24 година10
25-29 година00
30-34 година11
35-39 година00
40-44 година00
45-49 година01
50-54 година10
55-59 година00
60-64 година00
65-69 година10
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 01.06.2020. уписано 3 грађана ромске националности.
Општина/град Рача нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Рача не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 15
  • Деца млађа од 15 година: 8
  • Без школске спреме: 6
  • Непотпуна основна школа: 1
  • Основно образовање: 0
  • Средње образовање: 0
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 953.451,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 14 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 13 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.