Ражањ

Ражањ

20172016
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 4551, жена: 4599
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 93, жена: 102
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година78
5-9 година911
10-14 година310
15-19 година1110
20-24 година95
25-29 година57
30-34 година76
35-39 година810
40-44 година96
45-49 година73
50-54 година65
55-59 година47
60-64 година37
65-69 година24
70-74 година31
75-79 година00
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 05.02.2018. уписано 74 грађана ромске националности.
Општина/град Ражањ нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ражањ издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 80.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 195
  • Деца млађа од 15 година: 48
  • Без школске спреме: 12
  • Непотпуна основна школа: 54
  • Основно образовање: 60
  • Средње образовање: 19
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 6.842.700,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.