Прокупље

Прокупље

201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 22056, жена: 22363
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1132, жена: 1022
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година12596
5-9 година127122
10-14 година10286
15-19 година120106
20-24 година9778
25-29 година8277
30-34 година7963
35-39 година6468
40-44 година7066
45-49 година6068
50-54 година6166
55-59 година6857
60-64 година3437
65-69 година1913
70-74 година1411
75-79 година65
80 + година43
У посебан бирачки списак је до 24.04.2018. уписано 1.117 грађана ромске националности.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 01.01.2018.
до 31.12.2021.
Преузмите документ: LOKALNI AKCIONI PLAN OPSTINE PROKUPLJE (1).doc
Општина/град Прокупље издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 440.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Драгана Ристић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Вук Караџић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2154
 • Деца млађа од 15 година: 658
 • Без школске спреме: 208
 • Непотпуна основна школа: 365
 • Основно образовање: 686
 • Средње образовање: 215
 • Више/високо образовање: 15
 • Непознато: 7
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Горан Хасановић - Милић Ракић Мирко
 • Александар Бахтијаревић - 9. октобар
 • Сафет Сушица - Никодије Стојановић Татко
 • Звонко Живковић - Предшколска установа ,, Невен "
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 20.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.