Прибој

Прибој

20162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 13410, жена: 13723
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 15, жена: 17
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година12
5-9 година31
10-14 година11
15-19 година02
20-24 година41
25-29 година01
30-34 година12
35-39 година00
40-44 година01
45-49 година12
50-54 година02
55-59 година22
60-64 година20
65-69 година00
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 13.02.2017. уписано 1 грађана ромске националности.
Општина/град Прибој нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Прибој не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 32
  • Деца млађа од 15 година: 9
  • Без школске спреме: 3
  • Непотпуна основна школа: 7
  • Основно образовање: 9
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 16 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.