Пожаревац

Пожаревац

2017
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 29586, жена: 32111
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 635, жена: 574
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7367
5-9 година8467
10-14 година6661
15-19 година4656
20-24 година4548
25-29 година5140
30-34 година6043
35-39 година4241
40-44 година3323
45-49 година3031
50-54 година4028
55-59 година3328
60-64 година1416
65-69 година611
70-74 година97
75-79 година25
80 + година12
У посебан бирачки списак је до 05.02.2018. уписано 1.030 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Зоран Вељковић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Уговор о допунском раду
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Приступ личним документима, Сузбијање дискриминације, Положај жена, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 01.01.2016.
до 31.12.2020.
Општина/град Пожаревац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 4.240.600,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Здравље
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Љиљана Васић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1209
  • Деца млађа од 15 година: 418
  • Без школске спреме: 203
  • Непотпуна основна школа: 255
  • Основно образовање: 219
  • Средње образовање: 97
  • Више/високо образовање: 10
  • Непознато: 7
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 42.800.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 7.300.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 58 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.