Пирот

Пирот

2015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 29108, жена: 28820
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1281, жена: 1295
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година110116
5-9 година109119
10-14 година9193
15-19 година104110
20-24 година10395
25-29 година114112
30-34 година10194
35-39 година8476
40-44 година7784
45-49 година10890
50-54 година10794
55-59 година7780
60-64 година4845
65-69 година1934
70-74 година1836
75-79 година610
80 + година57
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Маја Дурмишевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2576
 • Деца млађа од 15 година: 638
 • Без школске спреме: 118
 • Непотпуна основна школа: 418
 • Основно образовање: 932
 • Средње образовање: 452
 • Више/високо образовање: 18
 • Непознато: 0
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 7
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 5
 • Верица Салић - ОШ "Вук Караџић"
 • Марија Путић - ОШ "8. септембар"
 • Џани Зорчић - ОШ "8. септембар"
 • Мануела Алић - ОШ "Свети Сава"
 • Данијела Салић - ПУ "Чика Јова Змај"
У 2015. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 0,00 РСД.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Становање
 • Naziv: Nova Mala
 • Površina: 106947 kvm
 • Procenjena starost naselja: > 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: > 200 jedinica
 • Broj stanovnika: > 1000 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: > 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: da
 • Status kanalizacione mreže: u funkciji
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: > 70%
 • Tip septičke jame:
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: asfalt
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: > 70%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: 30 - 70%
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: generalni urbanistički plan
 • Plan2:
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana:
 • Stepen legalizacije objekata: objekti delimično legalizovani (oko 50% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: meštovito
Нема података из Оперативног плана.