Пирот

Пирот

201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 29108, жена: 28820
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1281, жена: 1295
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година110116
5-9 година109119
10-14 година9193
15-19 година104110
20-24 година10395
25-29 година114112
30-34 година10194
35-39 година8476
40-44 година7784
45-49 година10890
50-54 година10794
55-59 година7780
60-64 година4845
65-69 година1934
70-74 година1836
75-79 година610
80 + година57
У посебан бирачки списак је до уписано 1.459 грађана ромске националности.
Општина/град Пирот нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Пирот не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Маја Дурмишевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2576
 • Деца млађа од 15 година: 638
 • Без школске спреме: 118
 • Непотпуна основна школа: 418
 • Основно образовање: 932
 • Средње образовање: 452
 • Више/високо образовање: 18
 • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Верица Зорчић - Вук Караџић
 • Данијела Салић - "Чика Јова Змај"
 • Manuela Biskovic - Sveti Sava
 • Марија Живковић - ОШ "8.септембар"
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 6.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 4.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 35 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 2 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: У 2017 години је покренута иницијатива за доношење одлуке о изради ЛАП за Роме и Ромкиње , па је тако донетo рeшење и именована радна групе за израду документа у 2018 години. Такође је за 2018 годину предвиђено ангажовање координатора за ромска питања, који ће бити задужен за процес израде , усвајање и имлпематацију стратешког документа,.
Приложeн документ: Rešenje o formiranju Radne grupe - ROMI.pdf
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.