Пећинци

Пећинци

201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 9939, жена: 9781
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 527, жена: 481
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4238
5-9 година5560
10-14 година3738
15-19 година3639
20-24 година3537
25-29 година5842
30-34 година4335
35-39 година4435
40-44 година3223
45-49 година3230
50-54 година3430
55-59 година3525
60-64 година2021
65-69 година1215
70-74 година75
75-79 година46
80 + година12
У посебан бирачки списак је до 05.02.2018. уписано 560 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Снежана Гагић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Начелник Одељења за друштвене делатности
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 01.01.2015.
до 31.12.2019.
Преузмите документ: LAP_Romi-Pecinci-0 (2).PDF
Општина/град Пећинци не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1008
  • Деца млађа од 15 година: 270
  • Без школске спреме: 128
  • Непотпуна основна школа: 294
  • Основно образовање: 231
  • Средње образовање: 81
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 2
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 7.680.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 16.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 15.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 45 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 1 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.