О бази

О бази

База података за праћење мера за инклузију Рома је важно средство за ефискасно спровођење политика на националном и локалном нивоу. Овом базом се обезбеђује складиштење, чување и читање података на једном месту.

За тачност података искључиво одговарају  институције које су одговорне за њихово прикупљање и уношење у систем. База садржи податке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства здравља, Националне службе за запошљавање, Републичког завода за статистику Србије и податке локалних самоуправа. База података нe садржи личне податке, већ статистичке и текстуалне податке о мерама за инклузију Рома.

Овај систем се развио уз помоћ пројекта „Европска подршка за инклузију Рома“ који је финансиран од стране Европске уније и спроведен од стране Мисије ОЕБС-а у Србији.  На основу Меморандума о разумевању између ОЕБС Мисије у Србији и Републичког завода за статистику, власништво над Базом података се преноси на Републички завод за статистику до краја реализације пројекта (април 2017. година).