Осечина

Осечина

20172015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 6405, жена: 6131
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 113, жена: 115
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година912
5-9 година611
10-14 година813
15-19 година77
20-24 година136
25-29 година1011
30-34 година58
35-39 година79
40-44 година168
45-49 година76
50-54 година115
55-59 година411
60-64 година52
65-69 година45
70-74 година00
75-79 година10
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 20.04.2017. уписано 127 грађана ромске националности.
Општина/град Осечина нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
Општина/град Осечина не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 228
  • Деца млађа од 15 година: 59
  • Без школске спреме: 37
  • Непотпуна основна школа: 74
  • Основно образовање: 47
  • Средње образовање: 10
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 800.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 5.171.115,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 47 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина и за превоз и исхрану ученика је предвидела и роме али не као посебну буџетску ставку,јер полази од тога да средства обухватају све ученике.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.