Опово

Опово

2015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5187, жена: 5253
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 151, жена: 161
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2132
5-9 година1626
10-14 година137
15-19 година917
20-24 година1715
25-29 година1815
30-34 година911
35-39 година106
40-44 година68
45-49 година77
50-54 година129
55-59 година51
60-64 година34
65-69 година31
70-74 година11
75-79 година00
80 + година11
У посебан бирачки списак је до 25.03.2016. уписано 151 грађана ромске националности.
Општина/град Опово нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Опово не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 312
 • Деца млађа од 15 година: 115
 • Без школске спреме: 51
 • Непотпуна основна школа: 87
 • Основно образовање: 44
 • Средње образовање: 13
 • Више/високо образовање: 1
 • Непознато: 1
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Лидија Цвијовић - ОШ "Доситеј Обрадовић"
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.773.720,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
 • Naziv: Deo bloka 43 A
 • Površina: 20141 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: nema grejanja
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: na obodu formalnog naselja
 • Broj kuća: 15 - 50 jedinica
 • Broj stanovnika: 100 - 200 stanovnika
 • Građevinski materijal: slabi materijali, nepodobni za gradnju 
 • Postoji vodovodna mreža: ne
 • Status vodovodne mreže: planirana
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: 0
 • Postoji kanalizaciona mreža: ne
 • Status kanalizacione mreže:
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: 0
 • Tip septičke jame: propusna septička jama
 • Postoji električna mreža: ne
 • Status električne mreže: planirana
 • Pokrivenost električnom mrežom: 0
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: zemljani
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: < 30%
 • Postoji ulična rasveta: ne
 • Status ulične rasvete: planirana
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: 0
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: plan detaljne regulacije
 • Plan2:
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana:
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: > 70% objekata
 • Oblik vlasništva: javna svojina (opština)
Нема података из Оперативног плана.