Образовање

Образовање

Подаци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Републичког завода за статистику и локалних самоуправа за 2015/16. годину

(Због недостатка издвојених података на нивоу градске општине, истакнути подаци за средњошколске стипендије  за градске општине  Београд-Барајево и Ниш-Црвени Крст се односе се на целу територију ових градова а не само ових општина).

Резултати праћења постигнућа ученика/ца којима педагошки асистенти пружају подршку