Нови Сад

Нови Сад

202020192018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 145143, жена: 162617
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1840, жена: 1736
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година250232
5-9 година236214
10-14 година183164
15-19 година200190
20-24 година168147
25-29 година168143
30-34 година111122
35-39 година107111
40-44 година123119
45-49 година10494
50-54 година7966
55-59 година6053
60-64 година2036
65-69 година1815
70-74 година918
75-79 година49
80 + година03
У посебан бирачки списак је до 12.11.2020. уписано 3.567 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Радмила Зећировић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Kooрдинатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Нови Сад не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 3
То су:
 • Славица Богдановић
 • Снежана Николић
 • Санијела Николић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Доситеј Обрадовић
 • Вељко Влаховић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 3576
 • Деца млађа од 15 година: 1279
 • Без школске спреме: 613
 • Непотпуна основна школа: 709
 • Основно образовање: 659
 • Средње образовање: 272
 • Више/високо образовање: 34
 • Непознато: 10
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 5
 • Tамара Вукићевић - Доситеј Обрадовић
 • Зорица Калањош - Душан Радовић
 • Хајрија Аџеми - Радосно Детињство
 • Маја Николић - Jozef Atila
 • Љиљана Лекић - Вук Караџић
Становање
Нема података о становању.