Нови Сад

Нови Сад

20192018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 145143, жена: 162617
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1840, жена: 1736
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година250232
5-9 година236214
10-14 година183164
15-19 година200190
20-24 година168147
25-29 година168143
30-34 година111122
35-39 година107111
40-44 година123119
45-49 година10494
50-54 година7966
55-59 година6053
60-64 година2036
65-69 година1815
70-74 година918
75-79 година49
80 + година03
У посебан бирачки списак је до 09.07.2020. уписано 3.576 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Радмила Зећировић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Нови Сад не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 3
То су:
 • Славица Богдановић
 • Снежана Николић
 • Санијела Николић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Доситеј Обрадовић
 • Вељко Влаховић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 3576
 • Деца млађа од 15 година: 1279
 • Без школске спреме: 613
 • Непотпуна основна школа: 709
 • Основно образовање: 659
 • Средње образовање: 272
 • Више/високо образовање: 34
 • Непознато: 10
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 5
 • Tамара Вукићевић - Доситеј Обрадовић
 • Зорица Калањош - Душан Радовић
 • Хајрија Аџеми - Радосно Детињство
 • Маја Николић - Jozef Atila
 • Љиљана Лекић - Вук Караџић
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 17.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 78.700.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 500.000,00 РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 8.300.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.