Нови Пазар

Нови Пазар

201820162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 49984, жена: 50426
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 276, жена: 290
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4945
5-9 година3344
10-14 година3725
15-19 година2232
20-24 година2130
25-29 година1916
30-34 година1918
35-39 година916
40-44 година1520
45-49 година1513
50-54 година99
55-59 година116
60-64 година66
65-69 година58
70-74 година30
75-79 година22
80 + година10
У посебан бирачки списак је до 27.02.2018. уписано 539 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Elmaz Omerović
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 27.06.2013.
до 27.06.2017.
Преузмите документ: STRATEGIJA ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA ROMA.docx
за период од 27.06.2013.
до 27.06.2017.
Преузмите документ: STRATEGIJA ZA POBOLJŠANJE USLOVA ŽIVOTA ROMA-0.docx
Општина/град Нови Пазар издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 2.000.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Елвира Билаловић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 566
  • Деца млађа од 15 година: 233
  • Без школске спреме: 214
  • Непотпуна основна школа: 64
  • Основно образовање: 31
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 19
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од РСД.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.