Нови Бечеј

Нови Бечеј

2015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 11730, жена: 12195
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 675, жена: 620
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7867
5-9 година5664
10-14 година6852
15-19 година7163
20-24 година6453
25-29 година4645
30-34 година5239
35-39 година4839
40-44 година3944
45-49 година4640
50-54 година3435
55-59 година3132
60-64 година1926
65-69 година1210
70-74 година99
75-79 година22
80 + година00
Здравље
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Ружица Дан
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Јосиф Маринковић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1295
 • Деца млађа од 15 година: 385
 • Без школске спреме: 162
 • Непотпуна основна школа: 464
 • Основно образовање: 228
 • Средње образовање: 45
 • Више/високо образовање: 0
 • Непознато: 11
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Стеван Стојков - Др.Ђорђе Јовановић
 • Васа Милићев - Пава Сударски
У 2015. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16 у износу од РСД.
У 2015. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од РСД.
У 2015. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16 у износу од РСД.
У 2015 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.