Ниш-Црвени Крст

Ниш-Црвени Крст

20172015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 16205, жена: 16096
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1262, жена: 1202
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година118111
5-9 година134136
10-14 година117110
15-19 година125114
20-24 година10492
25-29 година9395
30-34 година9981
35-39 година8973
40-44 година6985
45-49 година8763
50-54 година7479
55-59 година6960
60-64 година3637
65-69 година2232
70-74 година1517
75-79 година711
80 + година46
Општина/град Ниш-Црвени Крст нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ниш-Црвени Крст не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Фатима Абединовић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 2464
  • Деца млађа од 15 година: 726
  • Без школске спреме: 198
  • Непотпуна основна школа: 408
  • Основно образовање: 742
  • Средње образовање: 367
  • Више/високо образовање: 15
  • Непознато: 8
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Ајша Алић - Вук Караџић
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Број Рома нема уписаних у посебни бирачки списак као и датум уписа. Градска општина Црвени Крст - Ниш није јединица локалне самоуправе и осим помоћи по поднетим захтевима грађана за једнократне помоћи издваја средства колико је у могућности. највећи део тих средстава се додељује ромској заједници која је и најугроженија. Такође Градска општина Црвени Крст издваја средства за превоз деце са посебним потребама ОШ 14 Октобар у износу од 40.000,00 динара која специјалним својим возилом врши превоз ученика од куће до школе и школе до куће. Укупно име 4 детета од којих су нека и припадници ромске националне мањине као и да Градска општина Црвени Крдт плаћа превоз деци ратних војних инвалида укупно њих 11 у износу око 18.000,00 динара месечно..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.