Ниш-Црвени Крст

Ниш-Црвени Крст

2015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 16205, жена: 16096
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1262, жена: 1202
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година118111
5-9 година134136
10-14 година117110
15-19 година125114
20-24 година10492
25-29 година9395
30-34 година9981
35-39 година8973
40-44 година6985
45-49 година8763
50-54 година7479
55-59 година6960
60-64 година3637
65-69 година2232
70-74 година1517
75-79 година711
80 + година46
Општина/град Ниш-Црвени Крст нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ниш-Црвени Крст издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 2.000.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Фатима Абединовић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2464
 • Деца млађа од 15 година: 726
 • Без школске спреме: 198
 • Непотпуна основна школа: 408
 • Основно образовање: 742
 • Средње образовање: 367
 • Више/високо образовање: 15
 • Непознато: 8
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 19
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Ајша Алић - ОШ "Вук Караџић",
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Gradska opština Crveni Krst - Niš nije jedinica lokalne samouprave i osim pomoći po podnetim zahtevima svih građana za jednokratne pomoći izdvaja sredstva koliko je u mogućnosti. Najveći deo tih sredstava se dodeljuje romskoj populaciji koja je i najugroženija. Kako je Grad Niš jedina lokalna samouprava koja je i jedino nadležna i raspolaže sredstvima za takve namene, naš je predlog da se ovaj upitnik dostavi gradu,, jer u suprotnom, gradske opštine vam nemogu dostaviti ispravne podatke. Sve javne institucije, ustanove i JKP su isključivo u nadležnost Grada Niša i podnose izveštaje gradu a ne gradsim opštinama. Gradska opština je ranije (2007. i 2008. godine), imala romskog koordinatora čiju nadoknadu je kroz jedan projekat finansirao OEBS, .
Приложeн документ:
Становање
 • Naziv: Beograd Mala
 • Površina: 408847 kvm
 • Procenjena starost naselja: > 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: > 200 jedinica
 • Broj stanovnika: > 1000 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: > 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: da
 • Status kanalizacione mreže: u funkciji
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: < 30%
 • Tip septičke jame: propusna septička jama
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: asfalt
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: 30 - 70%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: 30 - 70%
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: prostorni plan opštine
 • Plan2: generalni urbanistički plan
 • Plan3: plan generalne regulacije
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana:
 • Stepen legalizacije objekata: objekti delimično legalizovani (oko 50% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: 30 - 70% objekata
 • Oblik vlasništva: privatno
 • Naziv: Romska Kuća
 • Površina: 2131 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: < 15 jedinica
 • Broj stanovnika: < 100 stanovnika
 • Građevinski materijal: slabi materijali, nepodobni za gradnju 
 • Postoji vodovodna mreža: ne
 • Status vodovodne mreže:
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: 0
 • Postoji kanalizaciona mreža: ne
 • Status kanalizacione mreže:
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: 0
 • Tip septičke jame:
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: ne
 • Tip kolovoza:
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: 0
 • Postoji ulična rasveta: ne
 • Status ulične rasvete:
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: 0
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: prostorni plan opštine
 • Plan2: generalni urbanistički plan
 • Plan3: plan generalne regulacije
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana:
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: meštovito
Нема података из Оперативног плана.