Ниш-Палилула

Ниш-Палилула

202020182017
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 36410, жена: 37391
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1404, жена: 1341
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година149149
5-9 година172164
10-14 година128129
15-19 година144115
20-24 година117113
25-29 година120117
30-34 година10189
35-39 година9671
40-44 година7583
45-49 година7676
50-54 година8173
55-59 година5256
60-64 година4943
65-69 година1723
70-74 година1319
75-79 година1115
80 + година36
У посебан бирачки списак је до 10.05.2021. уписано 1.407 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Игор Пауновић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Решењем Председника Општине
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита, Остало
за период од 01.05.2017.
до 31.12.2021.
Општина/град Ниш-Палилула не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Ивана Амзић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2745
 • Деца млађа од 15 година: 891
 • Без школске спреме: 431
 • Непотпуна основна школа: 443
 • Основно образовање: 671
 • Средње образовање: 281
 • Више/високо образовање: 21
 • Непознато: 7
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Дејан Меметовић - сретен Младеновић Мика
 • Сандра Меметовић - Краљ Петар I
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Градска општина Палилула није јединица локалне самоуправе, те према Статуту нема право да издваја средства из буџета, већ ту услугу пружа Град Ниш.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.