Ниш-Палилула

Ниш-Палилула

20182017
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 36410, жена: 37391
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1404, жена: 1341
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година149149
5-9 година172164
10-14 година128129
15-19 година144115
20-24 година117113
25-29 година120117
30-34 година10189
35-39 година9671
40-44 година7583
45-49 година7676
50-54 година8173
55-59 година5256
60-64 година4943
65-69 година1723
70-74 година1319
75-79 година1115
80 + година36
У посебан бирачки списак је до 13.03.2017. уписано 1.407 грађана ромске националности.
Општина/град Ниш-Палилула нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Социјална заштита, Положај жена, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 29.03.2017.
до 29.03.2021.
Општина/град Ниш-Палилула не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Ивана Амзић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2745
 • Деца млађа од 15 година: 891
 • Без школске спреме: 431
 • Непотпуна основна школа: 443
 • Основно образовање: 671
 • Средње образовање: 281
 • Више/високо образовање: 21
 • Непознато: 7
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Дејан Меметовић - сретен Младеновић Мика
 • Сандра Меметовић - Краљ Петар I
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Градка Општина Палилула Ниш није јединица локалне самоуправе, те према Статуту нема право да издваја средства из буџета, већ ту услугу пружа Град Ниш..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.