Мобилни тимови за инклузију Рома

Serbian

Мобилни тимови за инклузију Рома су радна тела скупштина или општина формиранa у циљу јачања сарадње између службеника у одговарајућим локалним институцијама...

Image: 

Slider link: 

node/28