Медвеђа

Медвеђа

20172015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 3846, жена: 3592
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 79, жена: 66
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1010
5-9 година107
10-14 година93
15-19 година77
20-24 година96
25-29 година710
30-34 година43
35-39 година61
40-44 година44
45-49 година25
50-54 година43
55-59 година42
60-64 година33
65-69 година01
70-74 година00
75-79 година01
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 12.04.2018. уписано 92 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Радомир Влаховић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Шеф канцеларије писарнице и повереник за избеглице
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Медвеђа не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 145
  • Деца млађа од 15 година: 49
  • Без школске спреме: 23
  • Непотпуна основна школа: 31
  • Основно образовање: 27
  • Средње образовање: 14
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Далибор Демировић - Горња Јабланица
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 7.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 2.025.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.