Мајданпек

Мајданпек

2017
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 9331, жена: 9355
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 6, жена: 3
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година00
5-9 година00
10-14 година10
15-19 година00
20-24 година00
25-29 година00
30-34 година00
35-39 година30
40-44 година10
45-49 година00
50-54 година00
55-59 година01
60-64 година02
65-69 година00
70-74 година00
75-79 година10
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 29.01.2018. уписано 12 грађана ромске националности.
Општина/град Мајданпек нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Мајданпек не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 9
  • Деца млађа од 15 година: 1
  • Без школске спреме: 3
  • Непотпуна основна школа: 1
  • Основно образовање: 1
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 130.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 3.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 21 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 49 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Приликом издвајања средстава из буџета општине, за остваривање права по захтевима грашана, чињеница националне припадности се не доказује и није пресудна за одлучивање.
Стипендирање ученика и студената из осетљивих група се врши - по једна ученичка и студентска стипендија, али је Одлуком дефинисано шта су осетљиве групе.
Из буџета општине је издвојено 44.785.000,00 динара само за социјалну и дечју заштиту-Програм 11. у буџету.
За набавку уџбеника,специјалних учила, подршке по основу заједничког мишљења ИРК, додатна једнократна новчана социјална давања, обезбешивање летовања за децу из осетљивих група и слично, из буџета је пренето Центру за социјални рад 14.000.000,00 динара.
Број уписаних рома на посебном бирачком списку је вишеструко већи од броја по последњем попису становништва, па је потребна подробнија анализа разлога за упис у посебан бирачки списак.
Припадници Ромске националности су у потпуности интегрисани у вишенационалну заједницу каква је општина Мајданпек..
Приложeн документ: Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budzetu opstine Majdanpek za 2017 Broj 18.pdf
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.