Мало Црниће

Мало Црниће

20162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5663, жена: 5795
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 98, жена: 96
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година63
5-9 година84
10-14 година53
15-19 година67
20-24 година68
25-29 година87
30-34 година59
35-39 година95
40-44 година77
45-49 година95
50-54 година57
55-59 година810
60-64 година55
65-69 година52
70-74 година23
75-79 година17
80 + година34
У посебан бирачки списак је до 23.02.2017. уписано 210 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Сандра Добросављевић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Мало Црниће не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 194
  • Деца млађа од 15 година: 29
  • Без школске спреме: 11
  • Непотпуна основна школа: 65
  • Основно образовање: 71
  • Средње образовање: 12
  • Више/високо образовање: 3
  • Непознато: 3
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 424.298,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 860.600,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 3 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.