Мали Зворник

Мали Зворник

2016
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 6172, жена: 6310
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 16, жена: 9
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година10
5-9 година40
10-14 година03
15-19 година11
20-24 година11
25-29 година01
30-34 година11
35-39 година20
40-44 година10
45-49 година22
50-54 година10
55-59 година10
60-64 година10
65-69 година00
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 27.02.2017. уписано 9 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Драгица Станковић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Савет за међунационалне односе
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
по потреби као руководилац одељења за друштвене делатности
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Мали Зворник не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 25
  • Деца млађа од 15 година: 8
  • Без школске спреме: 6
  • Непотпуна основна школа: 5
  • Основно образовање: 3
  • Средње образовање: 2
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 8.450.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.400.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 15 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.