Мали Зворник

Мали Зворник

20172016
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 6172, жена: 6310
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 16, жена: 9
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година10
5-9 година40
10-14 година03
15-19 година11
20-24 година11
25-29 година01
30-34 година11
35-39 година20
40-44 година10
45-49 година22
50-54 година10
55-59 година10
60-64 година10
65-69 година00
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 12.04.2018. уписано 9 грађана ромске националности.
Општина/град Мали Зворник нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Мали Зворник не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 25
  • Деца млађа од 15 година: 8
  • Без школске спреме: 6
  • Непотпуна основна школа: 5
  • Основно образовање: 3
  • Средње образовање: 2
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 7.449.384,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.129.402,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 20 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.