Лозница

Лозница

201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 39091, жена: 40236
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 398, жена: 363
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5051
5-9 година4738
10-14 година4231
15-19 година4026
20-24 година4334
25-29 година2628
30-34 година2836
35-39 година2320
40-44 година2723
45-49 година1917
50-54 година2423
55-59 година1614
60-64 година813
65-69 година25
70-74 година32
75-79 година02
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 23.10.2014. уписано 318 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Роса Савић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом стручни сарадник на пословима соц. заштите и соц. политике
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Лозница издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.500.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 761
  • Деца млађа од 15 година: 259
  • Без школске спреме: 129
  • Непотпуна основна школа: 216
  • Основно образовање: 123
  • Средње образовање: 26
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 7
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Александар Кокић - Краљ Александар I Карађорђевић
  • Дијана Миладиновић - Бамби
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 22.652,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 94.943,14 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 24.889.313,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 829.607,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 40 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 107 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.