Лајковац

Лајковац

20162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 7738, жена: 7737
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 398, жена: 377
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5046
5-9 година5144
10-14 година3735
15-19 година3636
20-24 година3933
25-29 година2427
30-34 година3431
35-39 година2723
40-44 година2521
45-49 година1420
50-54 година2218
55-59 година917
60-64 година1314
65-69 година65
70-74 година52
75-79 година54
80 + година11
У посебан бирачки списак је до 13.02.2017. уписано 236 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Никола Јосиповић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Волонтерски
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Лајковац не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Слађана Марковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 775
  • Деца млађа од 15 година: 263
  • Без школске спреме: 125
  • Непотпуна основна школа: 207
  • Основно образовање: 131
  • Средње образовање: 42
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 7
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.196.396,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 13.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 12.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 101 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Лајковац, није издвојила посебна финансијска средства за уџбенике ромске националости, али је издвојила финансијска средства за пројекат "Моја зелена учионица" који је спровело удружење "Регионала права мајина", за куповину школског прибора (свеске, оловке, гумице, хемијске оловке, фломастере, дрвене бојице...) намењен деци из угрожених ромских насеља. Поред куповине школског прибора одржане су и едукативне радионице за децу ромске националности на тему "Зашто идем/не идем у школу.
Општина Лајковац не издваја посебна финансијска средства за превоз ученика средњих и основних школа, ромске националости, али су сви обухваћени услугом. До насеља где нема услова за аутобуски превоз, ученици добијају месечну надокнаду у износу од 5000 дин, до 5600 дин.

.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.