Лајковац

Лајковац

201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 7738, жена: 7737
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 398, жена: 377
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5046
5-9 година5144
10-14 година3735
15-19 година3636
20-24 година3933
25-29 година2427
30-34 година3431
35-39 година2723
40-44 година2521
45-49 година1420
50-54 година2218
55-59 година917
60-64 година1314
65-69 година65
70-74 година52
75-79 година54
80 + година11
Име и презиме Координатора за ромска питања: Никола Јосиповић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Уговор о волинтирању
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Лајковац не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Слађана Марковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 775
 • Деца млађа од 15 година: 263
 • Без школске спреме: 125
 • Непотпуна основна школа: 207
 • Основно образовање: 131
 • Средње образовање: 42
 • Више/високо образовање: 0
 • Непознато: 7
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Јелена Костић - "Димитрије Туцовић"
 • Лидија Јовановић - Лептирић
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 600.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 10.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 10 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Oпштина Лајковац у 2017. години није издвојила посебно средства за ученике ромске националности, али је издвојила средства за превоз, ђачку кухињу за Основну и Средњу школу за све ученике, међу којима има и ученика ромске националности. Ученици Средњих школа који су имали одличан успех током целог школовања (вуковци) остварили су право на стипендију из буџета локалне самоуправе. .
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.