Кула

Кула

2015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 21086, жена: 22015
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 158, жена: 156
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1512
5-9 година2229
10-14 година1714
15-19 година1711
20-24 година712
25-29 година1410
30-34 година68
35-39 година1210
40-44 година1115
45-49 година413
50-54 година166
55-59 година97
60-64 година34
65-69 година31
70-74 година12
75-79 година02
80 + година10
Име и презиме Координатора за ромска питања: Данијела Драгишић Месингер
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Послови породиљског одсуства и социјалне заштите
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Кула не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 314
  • Деца млађа од 15 година: 109
  • Без школске спреме: 37
  • Непотпуна основна школа: 71
  • Основно образовање: 62
  • Средње образовање: 33
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
У 2015. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 6.742.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 15.180.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 66 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.