Кула

Кула

20172015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 21086, жена: 22015
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 158, жена: 156
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1512
5-9 година2229
10-14 година1714
15-19 година1711
20-24 година712
25-29 година1410
30-34 година68
35-39 година1210
40-44 година1115
45-49 година413
50-54 година166
55-59 година97
60-64 година34
65-69 година31
70-74 година12
75-79 година02
80 + година10
Име и презиме Координатора за ромска питања: Митрић Јадранка
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Служба дечије заштите
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Кула не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 314
  • Деца млађа од 15 година: 109
  • Без школске спреме: 37
  • Непотпуна основна школа: 71
  • Основно образовање: 62
  • Средње образовање: 33
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 6.377.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 531.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 15.360.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 73 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.