Крупањ

Крупањ

2017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 8748, жена: 8547
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 68, жена: 65
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година56
5-9 година45
10-14 година84
15-19 година28
20-24 година52
25-29 година37
30-34 година44
35-39 година75
40-44 година74
45-49 година102
50-54 година27
55-59 година56
60-64 година43
65-69 година11
70-74 година00
75-79 година11
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 10.04.2018. уписано 185 грађана ромске националности.
Општина/град Крупањ нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Крупањ не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 133
  • Деца млађа од 15 година: 32
  • Без школске спреме: 19
  • Непотпуна основна школа: 41
  • Основно образовање: 34
  • Средње образовање: 7
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 13.901.486,80 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.594.193,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 15 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 73 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 3 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.