Краљево

Краљево

2015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 61585, жена: 63903
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 655, жена: 611
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8286
5-9 година9884
10-14 година7569
15-19 година5862
20-24 година6855
25-29 година4445
30-34 година3747
35-39 година4436
40-44 година3930
45-49 година3725
50-54 година2321
55-59 година1522
60-64 година1512
65-69 година57
70-74 година55
75-79 година73
80 + година32
Општина/град Краљево нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Краљево не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1266
 • Деца млађа од 15 година: 494
 • Без школске спреме: 219
 • Непотпуна основна школа: 278
 • Основно образовање: 187
 • Средње образовање: 74
 • Више/високо образовање: 4
 • Непознато: 10
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Зоран Петровић - ОШ "Димитрије Туцовић"
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 72.565.067,32 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Град Краљево је имао Локални акциони план за унапређење положаја Рома за период до 2015 године. Као је план истекао у децембру 2015. године покренут је процес израде новог документа за период 2016-2020 године.
Град својим буџетом не издваја средства искључиво за унапређење положаја Рома, већ се пројекти који се односе на положај Рома реализују средствима планираним за спровођење социјалне политике и за појединачне инфраструктурне и друге пројекте дефинисане годишњим програмима ЈП и установа.
На питање које се односи на стипендије не моѕжемо дати потпун одговор, јер још увек није завршен конкурс за доделу стипендија за школску 2015/2016 годину..
Приложeн документ:
Становање
 • Naziv: Romsko_1
 • Površina: 21588 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: izvan formalnog naselja (> 1 km udaljenost)
 • Broj kuća: 15 - 50 jedinica
 • Broj stanovnika: 201 - 500 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: > 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: da
 • Status kanalizacione mreže: u funkciji
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: 30 - 70%
 • Tip septičke jame:
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: asfalt
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: > 70%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: > 70%
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: prostorni plan opštine
 • Plan2: generalni urbanistički plan
 • Plan3: plan generalne regulacije
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana:
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: javna svojina (opština)
 • Naziv: Romsko_2
 • Površina: 30391 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: na obodu formalnog naselja
 • Broj kuća: 15 - 50 jedinica
 • Broj stanovnika: 201 - 500 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: 30 - 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: da
 • Status kanalizacione mreže: u funkciji
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: 30 - 70%
 • Tip septičke jame:
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: asfalt
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: > 70%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: > 70%
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: prostorni plan opštine
 • Plan2: generalni urbanistički plan
 • Plan3: plan generalne regulacije
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana:
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: javna svojina (opština)
 • Naziv: Šatorsko naselje
 • Površina: 8441 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: električna energija
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: izvan formalnog naselja (> 1 km udaljenost)
 • Broj kuća: 15 - 50 jedinica
 • Broj stanovnika: 100 - 200 stanovnika
 • Građevinski materijal: slabi materijali, nepodobni za gradnju 
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: < 30%
 • Postoji kanalizaciona mreža: da
 • Status kanalizacione mreže: u funkciji
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: < 30%
 • Tip septičke jame:
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: asfalt
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: > 70%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: > 70%
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: prostorni plan opštine
 • Plan2: generalni urbanistički plan
 • Plan3: plan generalne regulacije
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana:
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: javna svojina (opština)
Нема података из Оперативног плана.