Крагујевац

Крагујевац

201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 87334, жена: 92083
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 751, жена: 731
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6267
5-9 година8381
10-14 година7172
15-19 година5556
20-24 година5265
25-29 година6649
30-34 година6451
35-39 година4948
40-44 година4441
45-49 година4750
50-54 година5044
55-59 година5043
60-64 година3122
65-69 година1320
70-74 година68
75-79 година59
80 + година35
У посебан бирачки списак је до 03.05.2018. уписано 1.079 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Зоран Павловић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 25.12.2015.
до 31.12.2018.
Преузмите документ: lap za Rome final-1.doc
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Светлана Милојевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1482
 • Деца млађа од 15 година: 436
 • Без школске спреме: 172
 • Непотпуна основна школа: 299
 • Основно образовање: 356
 • Средње образовање: 207
 • Више/високо образовање: 12
 • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 5
 • Божидар Николић - Наталија Нана Недељковић
 • Маја Димитријевић - Милоје Симовић
 • Тања Ђорђевић - Основна школа 19. октобар
 • Бранислав Николић - Нада Наумовић
 • Емина Николић - Трећи Крагујевачки Батаљон
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 17.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 37.796.907,22 РСД.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 6.992.135,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Становање
Нема података о становању.