Координатори за ромска питања

Serbian

Координатори за ромска питања су лица ангажована од локалних самоуправа која пружају подршку самоуправама у спровођењу националне Стратегије за инклузију Рома...

Image: 

Slider link: 

node/22