Mapa polozaja romskih naselja

 

КООРДИНАТОРИ ЗА РОМСКА ПИТАЊА

Координатори/ке за ромска питања  пружају подршку локалним самоуправама у спровођењу  Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016 до 2025. године , кроз дефинисање приоритета успровођењу, координисању и праћењу стратешких мера за инклузију Рома и Ромкиња на локалном нивоу.

Координатор/ка за ромска питања обавља следеће послове:

 • Пружа подршку јединици локалне самоуправе у развоју и спровођењу  постојећих  и нових политика за инклузију Рома и Ромкиња;
 • Ради усвајању, прикупљању и анализирању података о социо-економским потребама као основе за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома и Ромкиња; 
 • Задужен је за координацију, спровођење и праћење мера за инклузију Рома дефинисаних локалним акционим планом; 
 • Промовише укључивање припадника/ца ромске заједнице у области образовања, становања, запошљавања, здравства и социјалне заштите;
 • Извештава о пројектним активностима, посебно о раду Савета за међунационалне односе и других релевантних тела и органа за инклузију Рома на локалном нивоу;
 •  Ради на унапређењу секторске и међусекторке сарадње локалних пружалаца услуга (педагошких асистената, здравствених медијаторки, представника Центара за социјални рад и локалних филијала Националне службе за запошљавање);
 •  Поспешује комуникацију између ромске заједнице и локалне администрације и пружа подршку организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома и Ромкиња на локалном нивоу.
 • Пружа помоћ у организовању координационих састанака и размени информација са локалниом самоуправом, Канцеларијом за људска и мањинска права, као и другим релевантним институцијама и организацијама цивилног друштва;
 •  Обавља остале задатке у вези са инклузијом Рома и Ромкиња поверене од стране надлежних  при локалној самоуправи.

Подршка координатора обухвата помоћ локалним самоуправама у развоју и спровођењу како постојећих тако и нових политика за инклузију Рома, усвајању, прикупљању и анализирању података о социо-економским потребама као основе за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома, спровођењу и праћењу мера за инклузију Рома дефинисаних акционим планом, промоцији укључивања припадника ромске заједнице у области запошљавања, образовања, здравства, социјалне заштите и становања, извештавању о пројектним активностима (посебно о раду Савета за међунационалне односе и других релевантних тела и органа за инклузију Рома на локалном нивоу), унапређују секторску и међусекторку сарадњу локалних пружалаца услуга (педагошких асистената, здравствених медијаторки, представника Центара за социјални рад и локалних филијала Националне службе за запошљавање), поспешују комуникацију између ромске заједнице и локалне администрације и пружају подршку организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома на локалном нивоу.

Такође, пружају помоћ у организовању координационих састанака и размену информација са локалним самоуправама, Канцеларијом за људска и мањинска права, као и другим релевантним институцијама и организацијама цивилног друштва и обавља остале задатке у вези са инклузијом Рома поверене од супервизора при локалној самоуправи.

Општине/градови

 

 

 • Смедерево
  Ђулијета Сулић
  sulic6@gmail.com
  0648449202
 • Лесковац
  Тања Станојевић
  tanja1506@gmail.com
  Leskovac
 • Коцељева
  Радован Ранисављевић
  javnesluzbekoceljeva@gmail.com
  064/827-6137
 • Ваљево
  Зора Бојичић , Градска управа града Ваљева , Радоица Рстић, Комисија за имплементацију и праћење декаде Рома у Ваљеву
  zora.bojicic@valjevo.org.rs
 • Београд-Палилула
  Мухамед Осман
  mosman_manjine@yahoo.com
  069/821-5818
 • Београд-Звездара
  Димитрије Петров
  dimitrije.petrov@zvezdara.org.rs
  Zvezdara
 • Ковин
  Весна Новаков
  novakovvesna@yahoo.com
  064-3962301
 • Панчево
  Пава Чабриловски
  pava.cabrilovski@pancevo.rs
  064-2096656
 • Сомбор
  Александар Радуловић
  aradulovic@sombor.rs
  Sombor
 • Нови Сад
  Радмила Зећировић
  zecirovicradmila@yahoo.com
  NoviSad
 • Крушевац
  Зорана Павловић
  zorana83@gmail.com
  037/414-712, 061/159-5222
 • Крагујевац
  Зоран Павловић
  zpavlovic.kgrom@gmail.com
  034/352-881, 069/4625-702
 • Књажевац
  Горан Поповић
  goran.popovic@knjazevac.rs
 • Бела Паланка
  Љубиша Алић
  ljubisabp@yahoo.com
  BelaPalanka
 • Прокупље
  Leja Mitrović
  leja.mitrovic@prokuplje.org.rs
  Prokuplje
 • Житорађа
  Влада Влајковић
  vlada.vlajkovic@yahoo.com
  063/726-4166
 • Бујановац
  Зорица Шерифовић
  zoricaserifovic@yahoo.com
  063/471-658
 • Врање
  Алтена Асановић
  asanovicaltena@gmail.com
  064/890-7544
 • Бојник
  Драган Рајковић
  d.rajkovic67@gmail.com
  Bojnik
 • Оџаци
  Andrija Djuric
  andrija.rom@gmail.com
  065/2063157
 • Београд-Звездара
  Славко Јовановић
  011/3405-957 и slavko.jovanovic@zvezdara.org.rs
 • Житиште
  Dragan Barbul
  drustvo.roma.zitiste@gmail.com
 • Нови Сад
  Радмила Зећировић
  063/522342, izprora@Eunet.rs
 • Тутин
  Емира Батиловић
  063 / 637 686 emirabatilovic@gmail.com
 • Београд-Чукарица
  Метија Кадријевић
  011/3052-456 ; 063/1019-162 mkadrijevic@gmail.com
 • Врање
  Алтена Асановић
  064 8907544
 • Лесковац
  Васип Бакић
  064-5074349 bakicvasip@gmail.com
 • Крушевац
  Павловић Зорана
  037/440-810 zorana83@gmail.com
 • Бујановац
  Зора Шерифовић
  063471658 zoricaserifovic@yahoo.com
 • Суботица
  Стеван Николић
  381641218678 ; koordroma@subotica.rs
 • Нова Црња
  Саша Коломпар
  sasaljubomir@hotmail.com
 • Параћин
  Александар Недељковић
  0616003758, aca081@gmail.com
 • Београд-Сопот
  Маја Петровић
  011/8251-211 лок. 112 informisanje@sopot.org.rs
 • Беочин
  Агим Дрмаку
  061/167-2808, agim.drmaku@gmail.com
 • Власотинце
  Срђан Антић
  063/11-20-458, 061/26-85-984, anticsrdjan49@gmail.com
 • Богатић
  Брана Кокић
  +381611675904 branakokic@yahoo.com
 • Бела Црква
  Руж
 • Уб
  Драган Јовановић
  064/163-68-38; dragan.jovanovic.va@gmail.com
 • Шабац
  Драгана Станковић
  0648771732 dragana.stankovic35@yahoo.com
 • Чачак
  Мирослав Митровић
  0613132247 bibijace@eunet.rs
 • Зрењанин
  Зијуш Шаћировић
  0668660316, zijussacirovic@gmail.com
 • Велика Плана
  Jелка Митровић
  026/514-011 drustvene.delatnosti@velikaplana.rs
 • Београд-Раковица
  Никола Митровић
  0612485918
 • Стара Пазова
  Aleksandar Balinović
  022/317539, aleksandar.balinovic@starapazova.eu
 • Владичин Хан
  Фадил Куртић
  063-7163019 romskikoordinatorvladicinhan@gmail.com
 • Београд-Сурчин
  Мухарем Рахимовић
  0668637712
 • Крагујевац
  Зоран Павловић
  069/4625702, 034/352881,zpavlovic.kgrom@gmail.com
 • Сомбор
  Александар Радуловић
  025468155, aradulovic@sombor.rs
 • Смедерево
  Ђулијета Сулић
  064/844-92 02 sulic6@gmail.com
 • Пећинци
  Снежана Гагић
  022400723/drustvenedelatnosti@pecinci.org
 • Бојник
  Бојан АМетовић
  069/4820864 roma@bojnik.org.rs
 • Коцељева
  Радован Ранисављевић
  0648276137
 • Лајковац
  Nikola Josipović
  0656379647 nikola.josipovic.08@vipos.edu.rs
 • Жабари
  Сава Махмутовић
  моб.0628857292 фиксни 0127101516
 • Београд-Вождовац
  Златко Ленхарт
  063/8262190 lenhartzlatko66@gmail.com
 • Јагодина
  Мијатовић Наташа
  035/8150550 deciji.jagodina@gmail.com
 • Куршумлија
  Тања Илијазовић
  062/337-390 tanjailijazovic.kursumlija@gmail.com
 • Мало Црниће
  Сандра Добросављевић
  065/2800012 sandra@opstinamalocrnice.org
 • Панчево
  Пава Чабриловски
  0642096656 pavaplus@yahoo.com
 • Ваљево
  Дејан Маринковић
  014/294752, dejanmarin72@gmail.com
 • Београд-Барајево
  Славица Петровић
  064/13-62-470 zastupniksp@yahoo.com
 • Ковачица
  Саша Радовић
  063/8383058 sradovi@gmail.com
 • Оџаци
  Мирослав Илић
  063/7154989, ilicmiroslav808@gmail.com
 • Петровац на Млави
  Виолета Ристић
  +381621945033; violeta.ristic@petrovacnamlavi.rs
 • Ковин
  Slavko Muncan
  0644578998 slavkomuncan@gmail.com
 • Београд-Врачар
  Милорад Поповић
  0698851137 manjine@vracar.rs
 • Бела Паланка
  Љубиша Алић
  063/1032592 ljubisabp@yahoo.com
 • Кула
  Данијела Драгишић Месингер
  025/751-159 ddragisic@kula.rs
 • Бољевац
  Rade Ilić
  061/3131272 radeilic@hotmail.com
 • Житорађа
  Влада Влајковић
  063\72 64 166
 • Књажевац
  Bojan Nikolić
  0648643342 bojannds@gmail.com
 • Београд-Палилула
  Мухамед Осман
  0698215818 mosman_manjine@yahoo.com
 • Прокупље
  Сафет Сушица
 • Димитровград
  Борис Адамов
  061/2855459, adamovboris@yahoo.com
 • Нови Пазар
  Elmaz Omerović
  0653383258
 • Зајечар
  Миљан Рашић
  062-416-827/miljanrasic@gmail.com
 • Бечеј
  Добрила Ђин
  064/89 59 091 dobrila.djin@becej.rs
 • Београд-Звездара
  Славко Јовановић
  011/3405-957
 • Жабари
  Сава Махмутовић
  012/7101516, 062/8857292, sozabari@ptt.rs
 • Сврљиг
  Асановић Тарзан
  0638266395
 • Лесковац
  Тања Станојевић
  0648974022, tanja1506@gmai.com
 • Суботица
  Стеван Николић
  381641218678 ; stevannnikolic@yahoo.com; koordroma@subotica.rs
 • Лајковац
  Никола Јосиповић
  +381656379647 nikola.josipovic,08@vipos.edu.rs
 • Сомбор
  Александар Радуловић
  025468155, 0616093543, aradulovic@sombor.rs
 • Пећинци
  Снежана Гагић
  022400723; drustvenedelatnosti@pecinci.org
 • Шид
  milenka subic
  062755814
 • Београд-Врачар
  Марко Зечевић
  069/885-1084 manjine@vracar.rs
 • Топола
  Верица Перић
  064/8614-206: vericaperic@topola.com
 • Богатић
  Брана Кокић
  +381611675904 branakokic@yahoo.com
 • Горњи Милановац
  Milena Grković
  0603377754 milena.grkovic@gornjimilanovac.rs
 • Вршац
  Алиса Шајн
  013/800 562
 • Куршумлија
  Tanja Ilijazovic
  062/337390 tanjailijazovic.kursumlija@gmail.com
 • Сокобања
  Снежана Јовановић
  064/8560735 snezanajovanovic@opstinasokobanja.com
 • Сокобања
  Снежана Јовановић
  064/8560735, snezanajovanovic@opstinasokobanja.com
 • Београд-Обреновац
  Jasmina Marković
  064-5096-187 jasmina markovic922@gmail.com
 • Ковачица
  Томан Јозеф
  063/526-647 jzftoman@gmail.com
 • Београд-Младеновац
  Сузана Васић
  0693373029 svasic@mladenovac.rs
 • Београд-Сопот
  Маја Петровић
  011/8251-211 лок. 112 informisanje@sopot.org.rs
 • Сурдулица
  Мирољуб Салимовић
  0637802291
 • Мало Црниће
  Сандра Добросављевић
  065/2800012 sandra@opstinamalocrnice.org
 • Јагодина
  Мијатовић Наташа
  035/8150550 deciji.jagodina@gmail.com
 • Беочин
  Агим Дрмаку
  065/846-0328, agim.drmaku@gmail.com
 • Београд-Стари град
  Ристо Рацо
  060/3301290; rraco@starigrad.org.rs
 • Крагујевац
  Зоран Павловић
  069/4625702; 034/352881; zpavlovic.kgrom@gmail.com
 • Прокупље
  Миладин Милосавлјевић
  0648587785 milosavljevic.miladin9@gmail.com
 • Ковин
  Slavko Munćan
  064/4578998
 • Нови Сад
  Радмила Зећировић
  063/522342,izprora@Eunet.rs
 • Оџаци
  Андрија Ђурић
  061/286-96-34 andrija.rom@gmail.com
 • Коцељева
  Радован Ранисављевић
  064/8276137 javnesluzbekoceljeva@gmail.com
 • Београд-Чукарица
  Кадријевић Метија
  0631019162 ; mkadrijevic@cukarica.rs
 • Бачки Петровац
  Данијела Михајловић
  +381 60 622 19 83
 • Бојник
  Бојан Аметовић
  069/4820864 roma@bojnik.org.rs
 • Београд-Барајево
  Славица Петровић
  011/8302-117 zastupniksp@yahoo.com
 • Мали Зворник
  Драгица Станковић
  015/471/896 dragica.mzv@gmail.com
 • Нови Пазар
  Елмаз Омеровић
  020/314192 , elmaz.om@gmail.com
 • Чачак
  Мирослав Митровић
  0613132247
 • Велика Плана
  Jelka Mitrović
  026/514-011 060/4821-086 mitrovic.jelka@gmail.com
 • Аранђеловац
  Дејан Влајковић
 • Крушевац
  Зорана Павловић
  061/1595222 zorana83@gmail.com
 • Књажевац
  Горан Поповић
  0648643348, goran.popovic@knjazevac.rs
 • Бољевац
  Rade Ilic
  0643654647
 • Рума
  Danijela Bakula
  069720180 danijelabakula@ruma.rs
 • Београд-Вождовац
  Zlatko Lenhart
  063 8262190 lenhartzlatko66@gmail.com
 • Врњачка Бања
  Дејан Павловић
  0644528880;deki_pavlovic@yahoo.com
 • Бујановац
  Зора Шерифовић
  063471658 zoricaserifovic@yahoo.com
 • Ваљево
  Дејан Маринковић
  014/294-752, dejanmarin72@gmail.com
 • Београд-Палилула
  Мухамед Осман
  0698215818 mosman_manjine@yahoo.com
 • Житорађа
  Влада Влајковић
  063\72 64 166
 • Панчево
  Пава Чабриловски
  0642096656 pavaplus@yahoo.com
 • Бела Паланка
  Љубиша Алић
  063/1032592 ljubisabp@yahoo.com
 • Смедерево
  Ђулијета Сулић
  0648449202 sulic6@gmail.com
 • Суботица
  Стеван Николић и Клаудија Курина
  +381641218678; stevannikolic@yahoo.com; Клаудија: +3810605580510
 • Бујановац
  Зора Шерифовић
  062 8018977 zoricaserifovic@yahoo.com
 • Бачки Петровац
  Данијела Богдановић
  060/6/22-1983, danijela.mihajlovic@backipetrovac.rs, danijela.b@neobee.net
 • Лајковац
  Никола Јосиповић
  0616768320 nikola.josipovic.08@vios.edu.rs
 • Београд-Барајево
  Славица Петровић
  011/8302-117 zastupniksp@yahoo.com
 • Ада
  Љиља Ђин
  0638631617
 • Жагубица
  Ивана Милутиновић
  062/8098375 , dvesestrice@gmail.com
 • Жагубица
  Ивана Милутиновић
  062/8098375 , dvesestrice@gmail.com
 • Беочин
  Исмет Адемовски
  062 233 394; 065 8859 818; ademovski@gmail.com
 • Београд-Чукарица
  Метија Кадријевић
  063/1019162 mkadrijevic@g mail.com
 • Мало Црниће
  Сандра Добросављевић
  sandra@opstinamalocrnice.rs
 • Пожаревац
  Зоран Вељковић
  063/80-50-109 romski.zastupnik@pozarevac.rs, urbo.po@open.telekom.rs (назначити за ромског координатора)
 • Београд-Сурчин
  Жељка Тодоровић
  064/20-30-396
 • Богатић
  Брана Кокић
  +381611675904 branakokic@yahoo.com
 • Бечеј
  Добрила Ђин
  064/8959091 dobrila.djin@becej.rs
 • Стара Пазова
  Александар Балиновић
  064/80/21/250
 • Бачки Петровац
  Данијела Михајловић
  060/6-22-1983; danijela.mihajlovic@backipetrovac.rs, danijela.b@neobee.net
 • Бољевац
  Rade Ilić
  064/3654647
 • Пећинци
  Снежана Гагић
  022/400723, drustvenedelatnosti@pecinci.org, radmila.saric@pecinci.org
 • Апатин
  Danijela Ignac
  0616089957 romi@soapatin.org
 • Горњи Милановац
  Милена Грковић
  032/5150060; milena.grkovic@gornjimilanovac.rs
 • Чока
  Златомир Рајић
  0648619932 zlatko.rajic16@gmail.com
 • Бела Црква
  Јасмина Падрунек
  061/6648435
 • Зрењанин
  Зијуш Шаћировић
  0668660316, zijussacirovic@gmail.com
 • Владимирци
  Душанка Јовановић
  015 513 141
 • Нови Пазар
  Nail Gilić
  063/8618865 gilic.nail@gmail.com
 • Зрењанин
  Зијуш Шаћировић
  zijussacirovic@gmail.com
 • Параћин
  Живадинка Ђорђевић
  0638851686 - dinkadjordjevic@gmail.com
 • Шабац
  Душанка Рафаиловић
  015/364-120 dusanka.rafailovic@sabac.org
 • Ковачица
  Љиљана Шајн
  062 839 48 49
 • Ковачица
  Љиљана Шајн
  062 839 48 49
 • Власотинце
  Срђан Антић
  063/1120458, anticsrdjan49@gmail.com
 • Београд-Сопот
  Маја Петровић
  011/8251-211 лок. 112 informisanje@sopot.org.rs
 • Кањижа
  Јожеф Коломпар
  063-188-3768 ; joskakolompar249@gmail.com.
 • Кула
  Митрић Јадранка
  025751159 jacam1987@gmail.com
 • Велика Плана
  Јелка Митровић
  026/514-203; mitrovic.jelka@gmail.com delatnosti.vplana@gmail.com
 • Лозница
  Роса Савић
  015/879-269, rsavic@loznica.rs
 • Рача
  Милица Радојковић
  063/7163173 vece.milica@raca.rs
 • Београд-Вождовац
  Златко Ленхарт
  063-8262190 lenhartzlatko66@gmail.com
 • Београд-Врачар
  Богдан Мијајловић
  069 885 1084 manjine@vracar.rs
 • Београд-Стари град
  Ристо Рацо
  0603301290 rraco@starigrad.org.rs
 • Жабари
  Сава Махмутовић
  012/7101516, 062/8857292, sozabari@ptt.rs
 • Београд-Обреновац
  Јасмина Марковић
  064 5096187
 • Медвеђа
  Радомир Влаховић
  0648638035 r.vlahovic@medvedja.org.rs
 • Смедеревска Паланка
  Goran Grbić
  061/1824283, trendplus2005@gmail.com
 • Сјеница
  Минела Календер
  063498560 ulfetakurtovic@gmail.com
 • Петровац на Млави
  Христина Ђорђевић
  0640860790821
 • Шид
  Миленка Субић
  062755814
 • Ивањица
  Nikola Ivanović
  065/8911-581, nikola.ivanovic.iv71@gmail.com
 • Оџаци
  Andrija Đurić
  065/206-3157 andrija.rom@gmail.com
 • Голубац
  Zivoslav Simic
  060/0100462 fotovideosima@gmail.com
 • Врњачка Бања
  Дејан Павловић
  0644528880 deki_pavlovic@yahoo.com
 • Петровац на Млави
  Христина Ђорђевић
  064/8619821 hristina.djordjevic1@gmail.com
 • Петровац на Млави
  Христина Ђорђевић
  064/8679821 hristina.djordjevic1@gmail.com
 • Ниш-Палилула
  Срђан Пауновић
  0628820134
 • Костолац
  Riza Jusufovski
  012/240125, romskakancelarija@kostolac.org.rs
 • Београд-Звездара
  Славко Јовановић
  011/3405-957 и slavko.jovanovic@zvezdara.org.rs
 • Куршумлија
  Тања Илијазовић
  062/337390
 • Коцељева
  Радован Ранисављевић
  015/556302 javnesluzbekoceljeva@gmail.com
 • Зајечар
  Miljan Rašić
  06416827 miljanrasic@gmail.com
 • Нови Сад
  Радмила Зећировић
  063/522342, radmila.zecirovic@uprava.novisad.rs
 • Смедерево
  Ђулијета Сулић
  064/844-92-02 sulic.djulijeta@smederevo.org.rs
 • Варварин
  Марија Јовановић
  063/7146256 marijabrajovic1.73@gmail.com
 • Бојник
  Бојан Амеетовић
  069/4820864 roma@bojnik.org.rs
 • Сомбор
  Александар Радуловић
  025/468-155, 0616093543, aradulovic@sombor.rs
 • Чачак
  Мирослав Митровић
  061 31 32 247 bibijace@eunet.rs
 • Крушевац
  Pavlovic Zorana
  061/1595222, zorana83@gmail.com
 • Ковин
  Славко Мунћан
  064/457-8998, slavkomuncan@gmail.com
 • Лучани
  Nataša Rakić
  060/7396864
 • Рашка
  Срђан Васиљевић
  0644884613 srdjanvasiljevic88@gmail.com
 • Бела Паланка
  Љубиша Алић
  069/1533115 ljubisabp@yahoo.com
 • Крагујевац
  Зоран Павловић
  069/4625702; 034/352-881; zpavlovic.kgrom@gmail.com
 • Деспотовац
  Ненад Јовановић
  0648774783 nesatsodespot@gmail.com
 • Велико Градиште
  Živoslav Simić
  060/100462, fotosima@gmail.com
 • Вршац
  Алиса Шајн
  0601583600, asajn@vrsac.org.rs
 • Лајковац
  Жељко Марковић
  zeljkomarkovic90@gmail.com
 • Богатић
  Брана Кокић
  +381611675904 branakokic@yahoo.com
 • Крушевац
  Павловић Зорана
  061/1595222 zorana83@gmail.com
 • Сомбор
  Александар Радуловић
  025/468-155 0616093543, aradulovic@sombor.rs
 • Бољевац
  Раде Илић
  064/3654647
 • Нови Сад
  Радмила Зећировић
  063522342, radmila.zecirovic@uprava.novisad.rs
 • Горњи Милановац
  Radovan Hadžić
  0325150060, radovan.hadzic@gornjimilanovac.rs
 • Кула
  Јадранка Митрић
  025751159 jacam1987@gmail.com
 • Топола
  Марија Обрадовић
  064/8614-209 marijaobradovic@topola.com
 • Лебане
  Jovica Jumerovic
  06485298746 jumerovicjovica@yahoo.com
 • Велика Плана
  Јелка Митровић
  026/514-203 mitrovic.jelka@gmail.com
 • Босилеград
  Vasko Georgijev
  0648855721, opstina@bosilegrad.rs
 • Нова Црња
  Miša Stojkov
  062545668
 • Чачак
  Miroslav Mitrović
  0613132247; bibijace@eunet.rs
 • Лучани
  Наташа Ракић
  socijalniradguca@gmail.com
 • Тител
  Dejan Meres
  064/822-42-39 meres@opstinatitel.rs
 • Уб
  Бранимир Васић
  014/412-351; 065/529-12-87
 • Суботица
  Стеван Николић и Клаудија Курина
  +381641218678 stevannikolic@yahoo.com,Klaudija +381605580510 muzikus@tippnet.rs
 • Београд-Звездара
  Синиша Маринковић
  011/3405-957 и sinisa.marinkovic@zvezdara.org.rs
 • Ковин
  Весна Новаков
  064 39 62 301 novakovvesna@yahoo.com
 • Београд-Сурчин
  Жељка Тодоровић
  064/20-30-396
 • Лозница
  Роса Савић
  015/879-269; rsavic@loznica.rs
 • Нови Пазар
  Nail Gilić
  063/8618865 gilic.nail@gmail.com
 • Беочин
  Исмет Адемовски
  062 233 394, 065 8859 818, ademovski@gmail.com
 • Београд-Вождовац
  Златко Ленхарт
  063/8262190 имеил lenhartzlatko66@gmail.com
 • Крагујевац
  Зоран Павловић
  069/4625702 034/352881 zpavlovic.kgrom@gmail.com
 • Стара Пазова
  Aleksandar Balinović
  0648021250
 • Пирот
  Радмила Нешић
  010/305-503 ; 0653273330 radmila.nesic@pirot.rs
 • Ваљево
  Дејан Маринковић и запослени Одељења за друштвене делатности
  014/294-761 ddelatnosti@valjevo.org.rs dejan.marinkovic@valjevo.org.rs
 • Београд-Барајево
  Славица Петровић
  011/8302-117
 • Свилајнац
  Гордана Виторовић
  035/312-012; komunalniposlovi@svilajnac.rs
 • Београд-Барајево
  Славица Петровић
  011/8302-117, zastupniksp@yahoo.com
 • Бојник
  Bojan Ametovic
  0694820864
 • Смедерево
  Сулић Ђулијета
  064/844-92-02 sulic.djuliujeta@smederevo.org.rs
 • Врњачка Бања
  Dejan Pavlovic
  0644528880 deki_pavlovic@yahoo.com
 • Бечеј
  Dobrila Đin
  064/418-95-56
 • Оџаци
  Andrija Đurić
  061/286-96-34
 • Коцељева
  Радован Ранисављевић
  0648276137 javnesluzbekoceljeva@gmail.com
 • Власотинце
  Срђан Антић
  +381 (0)63 1120 458
 • Београд-Чукарица
  Метија Кадријевић
  0631019162 mkadrijevic@cukarica.rs
 • Голубац
  Zivoslav Simić
  060/0100462
 • Београд-Раковица
  Бранислав Живковић
  063 8723525 banezivkovic64@gmail.com
 • Куршумлија
  Tanja Ilijazović
  062/337390
 • Апатин
  Danijela Ignac
  0616089957 romi@soapatin.org
 • Шабац
  Душанка Рафаиловић
  062/283-184; dusanka.rafailovic@sabac.org
 • Костолац
  Elvis Morina
  065224921,elvis_murina@hotmail.com
 • Београд-Гроцка
  Томислав Ђорђевић
 • Костолац
  Elvis Morina
  0652242921 elvis_murina@hotmail.com
 • Аранђеловац
  Ivana Milosavljević
  0642407111,ivana.m01051981@gmail.com
 • Димитровград
  Adamov Boris
  065 2855459, adamovboris@yahoo.com
 • Алексинац
  Драгослав Ненадовић
  062-250-399 dragoslav.nenadovic54@gmail.com
 • Нови Бечеј
  Рената Камберовић
  060/8514892, renykamberovic@gmail.com