Mapa polozaja romskih naselja

 

КООРДИНАТОРИ ЗА РОМСКА ПИТАЊА

Координатори/ке за ромска питања  пружају подршку локалним самоуправама у спровођењу  Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016 до 2025. године , кроз дефинисање приоритета успровођењу, координисању и праћењу стратешких мера за инклузију Рома и Ромкиња на локалном нивоу.

Координатор/ка за ромска питања обавља следеће послове:

  • Пружа подршку јединици локалне самоуправе у развоју и спровођењу  постојећих  и нових политика за инклузију Рома и Ромкиња;
  • Ради усвајању, прикупљању и анализирању података о социо-економским потребама као основе за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома и Ромкиња; 
  • Задужен је за координацију, спровођење и праћење мера за инклузију Рома дефинисаних локалним акционим планом; 
  • Промовише укључивање припадника/ца ромске заједнице у области образовања, становања, запошљавања, здравства и социјалне заштите;
  • Извештава о пројектним активностима, посебно о раду Савета за међунационалне односе и других релевантних тела и органа за инклузију Рома на локалном нивоу;
  •  Ради на унапређењу секторске и међусекторке сарадње локалних пружалаца услуга (педагошких асистената, здравствених медијаторки, представника Центара за социјални рад и локалних филијала Националне службе за запошљавање);
  •  Поспешује комуникацију између ромске заједнице и локалне администрације и пружа подршку организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома и Ромкиња на локалном нивоу.
  • Пружа помоћ у организовању координационих састанака и размени информација са локалниом самоуправом, Канцеларијом за људска и мањинска права, као и другим релевантним институцијама и организацијама цивилног друштва;
  •  Обавља остале задатке у вези са инклузијом Рома и Ромкиња поверене од стране надлежних  при локалној самоуправи.

Подршка координатора обухвата помоћ локалним самоуправама у развоју и спровођењу како постојећих тако и нових политика за инклузију Рома, усвајању, прикупљању и анализирању података о социо-економским потребама као основе за израду и праћење локалних стратешких докумената у вези са инклузијом Рома, спровођењу и праћењу мера за инклузију Рома дефинисаних акционим планом, промоцији укључивања припадника ромске заједнице у области запошљавања, образовања, здравства, социјалне заштите и становања, извештавању о пројектним активностима (посебно о раду Савета за међунационалне односе и других релевантних тела и органа за инклузију Рома на локалном нивоу), унапређују секторску и међусекторку сарадњу локалних пружалаца услуга (педагошких асистената, здравствених медијаторки, представника Центара за социјални рад и локалних филијала Националне службе за запошљавање), поспешују комуникацију између ромске заједнице и локалне администрације и пружају подршку организацијама цивилног друштва које се баве инклузијом Рома на локалном нивоу.

Такође, пружају помоћ у организовању координационих састанака и размену информација са локалним самоуправама, Канцеларијом за људска и мањинска права, као и другим релевантним институцијама и организацијама цивилног друштва и обавља остале задатке у вези са инклузијом Рома поверене од супервизора при локалној самоуправи.

Општине/градови