Ковин

Ковин

20162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 16876, жена: 16846
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 780, жена: 736
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година9288
5-9 година9395
10-14 година8872
15-19 година8155
20-24 година6758
25-29 година4357
30-34 година5557
35-39 година4833
40-44 година4339
45-49 година5045
50-54 година3737
55-59 година3124
60-64 година2627
65-69 година1418
70-74 година719
75-79 година310
80 + година22
У посебан бирачки списак је до уписано 922 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Slavko Munćan
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Lokalna samouprava Kovin
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 01.01.2015.
до 31.12.2017.
Преузмите документ: LAP KOVIN-0.doc
Општина/град Ковин издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 0,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Милена Јовановић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Сава Максимовић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1516
 • Деца млађа од 15 година: 528
 • Без школске спреме: 247
 • Непотпуна основна школа: 421
 • Основно образовање: 225
 • Средње образовање: 90
 • Више/високо образовање: 4
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Буда Милина - Бора Радић
У 2016. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 356.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 200.000,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 9.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 3.277.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 15.612.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.