Ковин

Ковин

2018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 16876, жена: 16846
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 780, жена: 736
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година9288
5-9 година9395
10-14 година8872
15-19 година8155
20-24 година6758
25-29 година4357
30-34 година5557
35-39 година4833
40-44 година4339
45-49 година5045
50-54 година3737
55-59 година3124
60-64 година2627
65-69 година1418
70-74 година719
75-79 година310
80 + година22
У посебан бирачки списак је до 19.10.2018. уписано 1.050 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Весна Новаков
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 25.04.2018.
до 25.04.2020.
Преузмите документ: LOKALNI AKCIONI PLAN ROMI 2018-2020.doc
Општина/град Ковин издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 3.228.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Милена Јовановић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Сава Максимовић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1516
 • Деца млађа од 15 година: 528
 • Без школске спреме: 247
 • Непотпуна основна школа: 421
 • Основно образовање: 225
 • Средње образовање: 90
 • Више/високо образовање: 4
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Буда Милина - Бора Радић
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 356.000,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 9.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 3.931.571,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 22.574.154,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Ковин из буџета издваја финансијска средства за ужину и превоз за ученике за основну и средњу школу. Корисник права на ове трошкове по Одлуци о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин ("Сл.лист бр.18/2015) је ученик из социјално угрожене породице који има пребивалиште на територији општине Ковин укључујући и ромске ученике. Износи који су дати на предходна питања укључују износе за школску 2018. годину и 2019 годину.
(Општина Ковин из буџета не издваја средства за уџбенике, већ само за школски прибор.).
Приложeн документ:
Буџетско планирање и реализација
Oбласт: Становање
Задатак: . 1. Мапирање услова становања Рома у насељеним местима општине Ковин.

2. Унапређење услова становања за Роме у општини Ковин.

3. Адаптација и санација постојећих објеката и набавка стамбених контејнера

Носилац задатка: Институција
Назив носиоца задатка: Општинска управа Ковин
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 2.808.000,00
Реализовани буџет у РСД: 2.807.351,00
Очекивани резултат задатка: - Израда пројектне документације и прибављање потребних одобрења и сагласности

- Радови на објектима / адаптација до нивоа основних стамбених стандар

Остварен резултат задатка: Израђена пројектна документација, прибављена је потребна сагласност за извођење потребних инвестиционих радова на објектима до нивоа основних стамбених стандарда.
Становање
Нема података о становању.