Ковачица

Ковачица

20162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 12650, жена: 12624
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 417, жена: 389
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5131
5-9 година3841
10-14 година4538
15-19 година4237
20-24 година3527
25-29 година2325
30-34 година1927
35-39 година3429
40-44 година3035
45-49 година2526
50-54 година2213
55-59 година1118
60-64 година1318
65-69 година177
70-74 година74
75-79 година410
80 + година13
Име и презиме Координатора за ромска питања: Томан Јозеф
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Помоћник председника општине за спорт и омладину
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 28.12.2016.
до 28.12.2020.
Преузмите документ: LAP-ovi ROMI 2016-2020 (1).doc
за период од 27.02.2017.
до 27.02.2017.
Општина/град Ковачица не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Млада поколења
 • Моша Пијаде
 • Свети Георгије

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 806
 • Деца млађа од 15 година: 244
 • Без школске спреме: 87
 • Непотпуна основна школа: 263
 • Основно образовање: 171
 • Средње образовање: 39
 • Више/високо образовање: 2
 • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Мирослав Новаков - Свети Георгије
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.105.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 24.300.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Ковачица у складу са са Одлуком о буџету за 2017 годину обезбеђује средства за регресирање трошкова превоза ученичког превоза за децу са територије општине Ковачица без обзира на националност... тј.укључујући и децу ромске националности.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.