Кањижа

Кањижа

2017
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 12402, жена: 12941
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 298, жена: 298
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година3137
5-9 година2631
10-14 година4336
15-19 година3031
20-24 година2828
25-29 година2023
30-34 година2022
35-39 година1619
40-44 година3221
45-49 година1519
50-54 година1713
55-59 година109
60-64 година52
65-69 година35
70-74 година21
75-79 година00
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 01.11.2009. уписано 263 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Јожеф Коломпар
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Кањижа не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 596
  • Деца млађа од 15 година: 204
  • Без школске спреме: 86
  • Непотпуна основна школа: 232
  • Основно образовање: 54
  • Средње образовање: 20
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Кристина Коза - Основна школа "Карас Каролина"
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 4.481.603,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 29.640.285,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 11 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 11 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Износ од 29.640.285,00 динара је накнада трошкова путовања и деце средњошколског узраста и уједно предшколског узраста.
Број 11 преставља збир средњошколаца и студената који остварују ученичке и студентске стипендије..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.