Зрењанин

Зрењанин

201820172015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 59856, жена: 63506
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1733, жена: 1677
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година201206
5-9 година202210
10-14 година170164
15-19 година172139
20-24 година165167
25-29 година136118
30-34 година123110
35-39 година111104
40-44 година9897
45-49 година10388
50-54 година10888
55-59 година5577
60-64 година4344
65-69 година1733
70-74 година1521
75-79 година97
80 + година54
У посебан бирачки списак је до 26.02.2018. уписано 603 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Зијуш Шаћировић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Зрењанин не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Верица Барбул
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 3410
  • Деца млађа од 15 година: 1153
  • Без школске спреме: 612
  • Непотпуна основна школа: 909
  • Основно образовање: 557
  • Средње образовање: 165
  • Више/високо образовање: 4
  • Непознато: 10
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.