ЗДРАВЉЕ

ЗДРАВЉЕ

Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016 до 2025. године дефинисан је општи циљ у области здравља: ''Унапредити здравље Рома и Ромкиња, унапредити приступ здравственим услугама и омогућити пуно остваривање права на здравље у здравственом систему Републике Србије.''

Реализоване активности у области здрављa:

  • Министарство здравља има тим од укупно 85 медијаторки у 70 општина у Републици Србији.
  • Пројекат ''Здравље за све: Унапређење и подршка рада здравствених медијаторки са осетљивим и угроженим групама у ромским насељима у ванредној ситуацији - пандемија вируса КОВИД 19'', реализује Министраство здравља у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и УГ ''Асоцијација здравствених медијаторки'' и има за циљ пружање помоћи породицама у време пандемије, рад са породиљама и новорођеним бебама суспектним на КОВИД 19, рад са трудницама и малом децом.
  • У сарадњи са Црвеним крстом Србије, здравствене медијаторке су поделиле пакете игара за децу и штампани материјал који се односи на превенцију и поступање у време пандемије КОВИД 19.
  • Здравствене медијаторке су у 70 локалних самоуправа активно учествовале у раду тимова за промоцију вакцинације становништва, са посебним фокусом на ромску популацију.
  • Активности здравствених медијторки  везане за информисање Рома о различитим аспектима здравствене превенције, неге и услуга у протеклом периоду: остварено је више од 16.000 телефонских позива са ромским породицама; вакцинисано је 1.577 ромске деце; остварен је контакт са 1108 трудница, преко 800 особа је упућено у КОВИД амбуланте.

У Извештају Европске Комисије о напретку Србије za 2020. годину наводи се да постоји кашњење у успостављању правне основе за ангажовање и рад здравствених медијаторки, као и да се готово 60% ромских девојчица из ромских насеља удаје у раној младости.