ЗДРАВЉЕ

ЗДРАВЉЕ

Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2016 до 2025. године дефинисан је општи циљ у области здравља: ''Унапредити здравље Рома и Ромкиња, унапредити приступ здравственим услугама и омогућити пуно остваривање права на здравље у здравственом систему Републике Србије.''

Реализоване активности у области здрављa:

  • Првог априла 2018. године здравствене медијаторке су почеле са радом у општинама Аранђеловац, Блаце, Бач, Беочин, Богатић, Бор, Дољевац, Суботица, Оџаци, Лесковац, Краљево, Обреновац, Панчево, Сомбор, Сурдулица, Смедерево, Гроцка, Кикинда, Апатин,Власотинце, Земун, Звездара, Савски Венац, Стара Пазова. Овим проширењем, Министарство здравља има тим од укупно 85 медијаторки у 70 општина у Републици Србији.
  • Активности здравствених медијторки  везане за информисање Рома о различитим аспектима здравствене превенције, неге и услуга у 2017. години: 36,709 теренских посета, 1.512 тематских радионица, 21.372 подељених информативних материјала о здрављу, 7.869 активности подизања свести о потхрањености, пушењу, алкохолизму и другим факторима ризика,  82 Рома/киња информисано о незаразним болестима (дијабетес),  11.357 индивидуалних разговора и 522 младих Рома/киња укључених у групне активности за информисање о ризичном понашању, насиљу, нежељеној трудноћи, преносивим болестима.
  • Здравствене услуге пружене Ромима/кињама у 2017. години: вакцинисано је 1.576 ромске деце;превентивно је прегледано  1.456 Ромкиња, посећено је  1.420 трудница Ромкиња.

У Извештају Европске Комисије о напретку Србије од 29.05.2019. године наводи се да  je само 12,7% ромске деце примило све препоручене вакцине, у поређењу са 70,5% неромске деце у земљи.''