Mapa polozaja romskih naselja

Здравствене медијаторке

На основу Закона о здравственој заштити Републике Србије, у оквиру унапређења здравља и здравствене заштите групација становништва које су изложене повећаном ризику обољевања, oд 2008. годинe Министарство здравља је подржало пројекат увођења здравствених медијаторки у здравствени систем Републике Србије. Здравствена медијаторка није здравствени радник (лекар, медицинска сестра), она повезује здравствени систем и грађане из неформалних насеља. Министарство здравља је приликом избора здравтвених медијторки дало предност Ромкињама које су мајке и живе у ромском насељу.  Имаујући у виду да имају свакодневну комуникацију са ромском заједницом, оне дају значајан допринос раду мобилног тиму за инклузију Рома. У 70 општина  Републице Србије ангажовано је укупно 85 медијаторки.

Здравтвенa медијаторка обавља следеће послове:

  • Воде евиденцију о здравственом стању житеља неформалних насеља;
  • Раде са њима на подизању свести о неопходности вакцинације деце и значају правилне исхране и хигијенских навика;
  • Обезбеде бољи увид здравствених установа у стање неформалних насеља и да житељима укажу на значај правовременог јављања лекару.

 

Општине/градови

.