Зајечар

Зајечар

20172015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 29032, жена: 30429
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 372, жена: 381
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4133
5-9 година4949
10-14 година3034
15-19 година3343
20-24 година2723
25-29 година3130
30-34 година2634
35-39 година2426
40-44 година1720
45-49 година2417
50-54 година2624
55-59 година1816
60-64 година1716
65-69 година54
70-74 година35
75-79 година16
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 23.04.2018. уписано 398 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Miljan Rašić
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Angažovan odlukom Skupštine grada Zaječara
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Зајечар не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Б. Славков Митић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 753
 • Деца млађа од 15 година: 236
 • Без школске спреме: 86
 • Непотпуна основна школа: 173
 • Основно образовање: 189
 • Средње образовање: 58
 • Више/високо образовање: 10
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Анђелика Агушевић - Ђура Јакшић
 • Irena Rasic - Pu Djulici
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 24 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.