Житиште

Житиште

201720152014
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 8321, жена: 8520
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 433, жена: 399
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4048
5-9 година4844
10-14 година4438
15-19 година4639
20-24 година4129
25-29 година3533
30-34 година2922
35-39 година2632
40-44 година3128
45-49 година3328
50-54 година2714
55-59 година1719
60-64 година712
65-69 година78
70-74 година21
75-79 година03
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 01.01.2014. уписано 252 грађана ромске националности.
Општина/град Житиште нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Приступ личним документима, Сузбијање дискриминације, Положај жена, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 03.04.2015.
до 03.04.2020.
Преузмите документ: kompletan lap romi.pdf
Општина/град Житиште издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 100.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 832
  • Деца млађа од 15 година: 262
  • Без школске спреме: 141
  • Непотпуна основна школа: 298
  • Основно образовање: 107
  • Средње образовање: 21
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 1
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 10 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 3 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.