Европска подршка за инклузију Рома

Носилац пројекта: 

ОЕБС Мисија у Србији

Донатор: 

Европска унија

Циљ пројекта: 

Пројекат „Овде смо заједно - Европска подршка за инклузију Рома“, вредан 4,8 милиона евра, финансира Европска унија и спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији, у координацији са Канцеларијом за људска и мањинска права. Од јуна 2013. године, пројекат подржава спровођење Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији  у одабраним областима као што су приступ основним правима, грађанско учешће, образовање, здравствена и социјална заштита, адекватно становање и креирање нових послова.

Активности: 

 • Пружање бесплатне правне помоћи за накнадни упис у књиге рођених и обезбеђивање личних докумената;
 • Додела стипендија средњошколцима ромске националности и програм менторства за њихов останак у образовном систему;
 • Организовање акредитоване обуке за педагошке асистенате који служе регулисању њиховог радног статуса;
 • Пружање правне и техничке подршке за формирање мобилних тимова за инклузију Рома ка механизма међуресорне сарадње на локалном нивоу;
 • Успостављање система за размену информација и заједнички рад на општинском нивоу;
 • Пружање подршке за укључивање здравствених медијаторки у систем државне управе;
 • Организовање обуке и менторске подршке за јачање капацитета ромских организација цивилног друштва за активно учешће у грађанским иницијативама;
 • Мапирање  ромских насеља у Републици Србији коришћењем ГИС система;
 • Израда урбанистичких планова и техничке документација у циљу унапређења услова становања у изабраних 20 пилот општина до краја извршавања мере.

Pезултат: 

 • Побољшан приступ Рома основним правима: има за циљ да подржи до 1,000 лица која тренутно немају приступ личним документима за упис и стицање правног субјективитета;
 • Успостављени и опремљени заједнички мобилни тимови  за инклузију Рома и као такви, спремни за ефективан и ефикасан теренски рад: који ће побољшати ефикасност социјалних радника, здравствених радника и образовних стручњака да заједно раде на решавању проблема са којима се суочавају поједина ромска деца и породице;
 • Ојачани капацитети ромских организација цивилног друштва за активно учешће у грађанским иницијативама: који ће обезбедити да се глас Рома чује у процесима планирања за инклузију Рома у локалним самоуправама и омогућити ромским заједницама да спроводе мониторинг и траже испуњавање обавеза које су локалне самоуправе преузеле;
 • Широм земље спроведени превентивни програми са циљем спречавања напуштања школовања ромске деце: кроз развој програма стипендија за ромске ученике средњих школа како би им се омогућило да заврше средњу школу;
 • Припремељена техничка документација за инфраструктурно унапређење услова становања којима се постављају основе за суштинско побољшање услова живота ромских заједница у изабраним насељима у 20 пилот општина;
 • Обезбеђена подршка предузећима која имају потенцијал за пружање могућности за одрживо запошљавање Рома са циљем да се отворе одржива радна места.

Место: 

Бела Паланка, Бојник, Бујановац, Књажевац, Коцељева, Ковин, Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Нови Сад, Оџаци, Палилула, Панчево, Прокупље, Смедерево, Сомбор, Ваљево, Врање, Житорађа и Звездара (део пројекта се реализује на територији целе Србије)

Циљна група: 

 • Роми из подстандардних ромских насеља;
 • Средњошколци ромске националности;
 • Здравствене медијаторке;
 • Педагошки асистенти;
 • Организације цивилног друштва;
 • Ромски предузетници и предузећа са добром праксом запошљавања рома и ромкиња;
 • Локални службеници.

Време реализације: 

од 21. 06. 2013. до 20. 04. 2017.

Одговорно лице: 

Име и презиме: 

Лојд Тудик

E mail: 

Укупан буџет: 

4,800,000 ЕУР