Европска подршка за инклузију Рома

01. 01. 1970.

Носилац пројекта: 

ОЕБС Мисија у Србији

Донатор: 

Европска унија

Циљ пројекта: 

.

Активности: 

.

Pезултат: 

  • Побољшан приступ Рома основним правима: има за циљ да подржи до 1,000 лица која тренутно немају приступ личним документима за упис и стицање правног субјективитета;
  • Успостављени и опремљени заједнички мобилни тимови  за инклузију Рома и као такви, спремни за ефективан и ефикасан теренски рад: који ће побољшати ефикасност социјалних радника, здравствених радника и образовних стручњака да заједно раде на решавању проблема са којима се суочавају поједина ромска деца и породице;
  • Ојачани капацитети ромских организација цивилног друштва за активно учешће у грађанским иницијативама: који ће обезбедити да се глас Рома чује у процесима планирања за инклузију Рома у локалним самоуправама и омогућити ромским заједницама да спроводе мониторинг и траже испуњавање обавеза које су локалне самоуправе преузеле;
  • Широм земље спроведени превентивни програми са циљем спречавања напуштања школовања ромске деце: кроз развој програма стипендија за ромске ученике средњих школа како би им се омогућило да заврше средњу школу;
  • Припремељена техничка документација за инфраструктурно унапређење услова становања којима се постављају основе за суштинско побољшање услова живота ромских заједница у изабраним насељима у 20 пилот општина;
  • Обезбеђена подршка предузећима која имају потенцијал за пружање могућности за одрживо запошљавање Рома са циљем да се отворе одржива радна места.

Место: 

Бела Паланка, Бојник, Бујановац, Књажевац, Коцељева, Ковин, Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Нови Сад, Оџаци, Палилула, Панчево, Прокупље, Смедерево, Сомбор, Ваљево, Врање, Житорађа и Звездара (део пројекта се реализује на територији целе Србије)

Циљна група: 

.